jueves, 24 de julio de 2014

Envenenamiento de milanos negros en Maroño. El pasado mes de junio Mario Corral observó los cuerpos sin vida de dos milanos negros que colgaban sobre las ramas de un pino donde tenían construido el nido, más tarde se comprobó que en el nido también se encontraban muertos los dos pollos de este año. El Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Álava procedió a recoger los cuatro cuerpos para analizarlos


Ayer mismo y a falta de la recepción del informe oficial, se nos confirmó el positivo en carbofurano en los cuatro ejemplares, un potente insecticida de amplio espectro de la familia de los carbamatos prohibido en la Unión Europea desde 2008 debido a sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Los resultados de los análisis serán comunicados a la sección de medio ambiente de los miñones, a la ertzaina y Seprona de Burgos.

Por nuestra parte vamos a seguir recorriendo la zona ante la posibilidad de encontrar nuevos casos y facilitando cualquier información que pueda ayudar a una futura investigación: ante el uso de veneno, tolerancia cero.


 El empleo de cebos envenenados es un delito contra la fauna ampliamente recogido en la legislación medioambiental como la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza o la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De manera concreta, en el País Vasco este delito está tipificado como muy grave con sanciones que oscilan entre 200.001 y 2.000.000 €.
Los cebos envenenados se han empleado tradicionalmente en las zonas rurales como control de depredadores, las denominadas alimañas: zorros, garduñas, etc. Su uso acaba afectando de manera masiva e indiscriminada a la fauna silvestre de la zona, lo cual representa una amenaza seria para la biodiversidad.

Por último recordar que ante la sospecha de hallar un animal envenenado no debemos mover el cuerpo ni interferir en el lugar de los hechos para evitar la pérdida y destrucción de pruebas y llamar al 945 181 818


Miru beltzak, pozoituak Maroñon

Joan den ekainean, Mario Corral-ek bi miru beltzen hilotzak ikuskatu zituen kabia egina zuten pinuaren adarretatik zintzilik. Aurrerago baieztatu zen kabian ere hilik zeudela aurten jaiotako kumeak. Arabar Diputazioko Ingurune Zerbitzuak lau gorpuak jaso zituen aztertzeko asmoz.

Atzo bertan eta txosten ofiziala oraindik ez badago ere, baieztatu ziguten karbofuranoaren arrastoak zeudela lau aletan. Hau espektro zabaleko intsektizika indartsua da, karbamatoen familikoa, Europar Elkartean debakatua dagoena 2008-ren eskeroztik bai gizakiaren osasunari bai inguruneari egiten dizkien kalteengatik. Azterketaren emaitzak Miñoien inguruneko sailari, Ertzantzari eta Burgosko Sepronari jakinaraziko zaie. Guri dagokigunez, jarraituko dugu ingurua miatzen aurkitu ditzakegun edozein pozoi arrastoari erne, informazioa eskainiz aurrerantzean etor daiteken edozein ikerketarako. Pozoiaren aurrean, zero tolerantzia.

Pozoitutako zeboen erabilpena faunaren kontrako delitua da, ingurune legediak askotan jasotzen duena, Euskadiko Naturaren Babeserako ekainak 30-eko 16/1994 legean bezala, hala nola Ehizako martxoak 17-ko 2/2011 legean, edo Bioaniztasuna eta Natur Patrimonioko 42/2007  legean. Konkretuki, Euskadin delitu hau oso larritzat hartzen da, 200.001tik 2.000.000 € ko isunaz zigortua. 

Pozoitutako zeboak tradizionalki erabiliak izan dira inguru ruraletan harrapakariak kontrolatzeko: azariak, lepahoriak... eta bestelako gaizki deitutako alimañak. Pozoi horien erabilpena inguruneko faunan eragin zabala eta indiskriminatua izaten du, bioaniztasunaren mehatxu larria suposatuz. 

Azkenik hau gogoratzea: pozoitutako animali baten aurrean gaudela susmatzen badugu, ez dugu ezer ikutu behar ez gorpuan ezta inguruan ere, balizko frogen galtzea edo deuseztatzea ekiditeko, eta 945 181 818 ra deitu behar da.

miércoles, 16 de julio de 2014

Ibilbide agroanbientala eta miruak Aginigan. Actividades de naturaleza en Aginiga.

Datorren hilaren 26an Aginigako jai egitarauaren barnean Aginigako inguruaz gozatzeko aukera izango duzue. Eta bukatzeko gazta eta txakolina dastaketa.

Gero arratsaldean Gorka Belamendia ornitologoak miru gorriei buruz hitz egingo digu, Aginigan markatutako hiru miruen berri emango digu.


El próximo día 26 de julio, dentro del programa de las fiestas de Aginiga, podremos disfrutar de este maravilloso entorno, acabando con una degustación de queso y txakolí.

Por la tarde el ornitólogo Gorka Belamendia nos hablará sobre el milano real, preciosa rapaz viajera que inverna en nuestra comarca. Nos dará noticias sobre los tres milanos que se marcaron el pasado invierno en Aginiga y que ahora están pasando el verano en centroeuropa. martes, 8 de julio de 2014

UDABERRI AMAIERANCephalanthera Rubra, Baldegobia
 
UDABERRI AMAIERANBerriz ere beste sasoi bat pasa da, berezkoak dituen bere argitasun eta itzalez, erdietsitako helburu apalez eta bidean geratutako amets betegabeez. 


Ophrys insectifera, Aiara

Berriz ere udaberriko jai distiratsua joan zaigu, ez ordea gure begi eta arretarako ohiko opariak bide bazter eta zelai harritsuetan eskaini gabe. Orkidea sasoi oparoa izan da joan den hau. Urriak eta ikusteko zailak izan ohi diren zenbait espezie, lotsak galdu eta inoiz ez bezalako naturaltasunez atera zaizkigu bidera: Limodorum abortivum, Himantoglossum hircinum … Amodio konfidentzialak.
Homo antecessor sbsp filoorchis
Himantoglossum hircinum, Aiara

Sasoia amaitzear dagoela, bueltaxka bat ematera atera naiz Aiarako landa eta larreetara. Diputazioko peoiek bide ertzeetako sasitzetan egindako txikizioa ikusteak tristatu egin nau. Non izkutatuko dira aurrerantzean triku eta muskerrak, suge eta hegaztiak? Noren itzalak babestuko ditu azeri eta lepahorien joan-etorriak, muxar eta kattagorrien bidaiak intxaurrondoz itxaurrondo? Okerrena, zenbait baserritarrek antzeko joera erakusten dutela ikustea da, heskai eta hesi biziak alambrez ordezkatuz.

 Iritsi naiz ezagutzen dudan orkideo lorategi bakan horietako batera. Hamar espezietik gora tartekatu dira eremu hontan apiriletik hasita. Udaberri amaierako eta uda hasierako egun hauetan ordea, zimel eta galduak dira dagoeneko lore gehienak. Baina bada hala ere nolabaiteko edertasun duina oraindik zut dirauten orkideoen zurtoin lehor horietan. Gaztetasun koloretsu eta axolagabearen ordez heldutasunaren lehortasun zorrotza … Zurtoinetan, zimeldutako loreak diraute, izandako loria argitsuaren lekuko, izango denaren itxaropen.


 

Eta zurtoin lehorren artean, sasoiko azken oparia: Orchis coriophora.


Orchis coriophora, Aiara
Una vez más, otra temporada ha pasado con su cortejo de luces y sombras, con algunos logros humildes y otros sueños incumplidos que quedaron por el camino.


Una vez más, la brillante fiesta de la primavera nos ha dejado, no sin embargo sin ofrecernos sus acostumbrados regalos para la vista y la contemplación en cunetas y prados pedregosos. Esta que nos deja ha sido una temporada generosa en lo que a orquídeas se refiere. Algunas especies de ordinario escasas y difíciles de ver, perdida toda vergüenza nos han salido al paso con inaúdita naturalidad: Limodorum abortivum, Himantoglossum hircinum… Amores confidenciales.

Himantoglossum hircinum, AiaraAhora que la temporada está a punto de finalizar, salgo a dar una vuelta por las campiñas de Ayala. Me entristece ver el estropicio ocasionado en las cunetas por los peones de la Diputación. ¿Dónde se ocultarán en adelante el erizo y el lagarto? ¿Dónde la culebra y las aves? ¿Qué sombra cobijará las idas y venidas del zorro y la garduña?  ¿Cuál los viajes del lirón y la ardilla de nogal en nogal? Lo peor es constatar que algunos baserritarras actúan de la misma manera, sustituyendo setos vivos por estacas y alambre.


Llego a uno de los escasos vergeles de orquídeas que conozco. Desde abril, más de diez especies se han dado el relevo en este pequeño enclave. Sin embargo, en estos días de fin de primavera y comienzo del verano, la mayor parte de las flores aparece ya pasada y marchita. Aun así, cierta digna belleza emana de los tallos secos de las orquídeas que aún se mantienen en pie. En lugar de la juventud colorista y despreocupada, la seca austeridad de la madurez. En los tallos se mantienen las flores, mustias y marchitas, testigos de la luminosa gloria pasada, esperanza de la que vendrá.
 

Y entre los tallos resecos, el último regalo de la temporada: Orchis coriophora.


Patxi Aiaratik