martes, 24 de mayo de 2016

Datos de la estación meteorológica de Amurrio 1955-2010. Las temperaturas mínimas / Amurrioko estazio meteorologikoko 1955tik 2010era bitarteko datuak. Gutxieneko tenperatura

Sierra Salvada. Foto Ritxar Aguirre.
Amurrioko estazio meteorologikoak (Estatuko Meteorologi Agentziari lotua) 1955eko maiatzatik darrai datuak etengabe jasotzen Zaraobe Institutoan, Pedro Albizua eta Fernando Arreguiren eginahal eta ardurari esker. Igeldo (1928) eta Sondikaren atzetik (1947) hirugarren estaziorik zaharrena da datuak era jarraian jasotzen. Urte honetatik aurrera, Jose Luis Albizua izango da estazioko datuen jasoketaren lekukoa bere gain hartuko duena.
La estación meteorológica de Amurrio (perteneciente a la Agencia Estatal de Meteorología en Euskadi) lleva registrando datos de manera continua en el Instituto Zaraobe desde mayo de 1955 gracias al esfuerzo y dedicación de Pedro Albizua y Fernando Arregui. Es la tercera estación más antigua de Euskadi con registro continuo de datos por detrás de Igeldo (1928) y Sondika (1947). A partir de este año será Jose Luis Albizua el que tome el relevo de la toma de datos de esta estación.
Txantxangorri. Foto Joseba Egiguren.
1955ean ezarri zenetik, Amurrioko estazio meteorologikoaren efemeride nabarmenenak azaltzeko sarrera batzuk argitaratzeko asmoa daukagu.  Margarita Martin-ek eskainitako konfiantza eta adeitasuna eskertu beharrean gaude, berak luzatutako  datuez  baliatu bait gara.
A lo largo de este año publicaremos una serie de entradas sobre las efemérides más sobresalientes de la estación meteorológica de Amurrio desde su instalación en 1955, datos que nos ha proporcionado Margarita Martín a la que agradecemos su amabilidad y confianza.Jarraian dugun taulan, erregistroak hasi zirenetik 1955ean eta 2010era bitartean urteko hilabete bakoitzeko tenperaturarik baxuenak jaso ditugu, guztietatik hotzena 1971ko urtarrilaren 3an jasotako -13,5ºC izan zirelarik, Gasteizen -21ºC-ko gutxieneko tenperatura historikoa jaso zen  egun berean.
En la tabla siguiente se recogen las temperaturas más bajas de cada uno de los meses del año desde que comenzaron los registros en 1955 hasta 2010, siendo la más baja de todas ellas los  - 13,5º C registrados el 3 de enero de 1971, día en el que también se alcanzó en Vitoria la temperatura mínima histórica de -21º C.


Fecha
Grados
Temperatura más baja de enero
03/01/1971
-13,5
Temperatura más baja de febrero
12/02/1956
-9,0
Temperatura más baja de marzo
09/03/1965
-7,5
Temperatura más baja de abril
02/04/1967
-5,0
Temperatura más baja de mayo
01/05/1960
-3,0
Temperatura más baja de junio
10/06/1965
1,0
Temperatura más baja de julio
27/07/1965
3,5
Temperatura más baja de agosto
07/08/1967
2,0
Temperatura más baja de septiembre
28/09/1972
-0,5
Temperatura más baja de octubre
25/10/1970
-2,0
Temperatura más baja de noviembre
24/11/1988
-7,5
Temperatura más baja de diciembre
18/12/1970
-9,0

Aipatzekoa da ere bere tenperatura baxuengatik 1956ko otsaila, balio hotzenetariko bat emateaz gain (-9ºC hilaren 12an) izozte jarraitu segida bat ekarri baitzuen hilabeteko batezbestekoa 0,2 gradutan utzi zuena, sekula izan den hilabete baten batezbestekorik baxuena. Gasteizen hilabete horretako 29 egunetatik 27tan izotza egin zuen.
Destaca también por sus bajas temperaturas el mes de febrero de 1956 en el que además de registrarse uno de los valores más bajos (-9º C el día 12), padeció una serie de heladas continuas que marcaron una media en dicho mes de 0,2 grados, la temperatura media mensual más baja. En Vitoria-Gasteiz cayeron en aquel febrero 27 heladas de los 29 días del mes.


Fecha
Grados
Temperatura media más baja en enero
01/01/1957
3,1
Temperatura media más baja en febrero
01/02/1956
0,2
Temperatura media más baja en marzo
01/03/1966
5,3
Temperatura media más baja en abril
01/04/1967
6,7
Temperatura media más baja en mayo
01/05/1984
10,8
Temperatura media más baja en junio
01/06/1965
15,1
Temperatura media más baja en julio
01/07/1966
15,7
Temperatura media más baja en agosto
01/08/1963
16,6
Temperatura media más baja en septiembre
01/09/1965
14,3
Temperatura media más baja en octubre
01/10/1974
10,2
Temperatura media más baja en noviembre
01/11/1966
5,0
Temperatura media más baja en diciembre
01/12/1964
3,4

Aurreko tauletan antzeman daiteke nola hirurogei eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan pilatzen diren tenperatura eta hilabetetako batezbesteko baxuen gehienen erregistroak.
En las tablas anteriores se puede observar también que las décadas de los sesenta y comienzos de los setenta concentran gran parte de los registros de las temperaturas y medias mensuales más bajas.Nos gustaría que los seguidores del blog nos enviasen fotos para publicarlas en esta entrada, añadiendo el autor por supuesto, relativas a heladas  destacadas que se hayan producido en la comarca, seguramente haya imágenes espectaculares que se quieran compartir. Enviarlas, por favor, a naturayala@gmail.com y las iremos incorporando, gracias.
Gustura argitaratuko genituzke Naturayalan blogaren jarraitzaileek bidalitako argazkiak, eskualdean emandako izozte nabarmenak erakusgarri izango zituztenak, egilea aipatuz, noski. Ziur gaude irudi ikusgarriak izan ditzakezuela konpartitzeko. Bidali iezaizkiguzue mesedez naturayala@gmail.com, eta sartzen joango gara piskanaka. Eskerrik asko!


lunes, 2 de mayo de 2016

Entre galápagos autóctonos e invasores / Bertako apoarmatu eta apoarmatu inbaditzaileen artean

Euskal Herrian apoarmatuaren edo ur gezako dortokaren bi espezie ditugu: apoarmatu korrontezalea (Mauremys leprosa) eta apoarmatu istilzalea (Emys orbicularis); oharkabean pasatzen den animalia taldea dugu, ohitura zuhurrak dituelako, baina batez ere, gutxi daudelako eta lokalizazio gutxi egin direlako.

En el País Vasco contamos con dos especies autóctonas de galápagos o tortugas de agua dulce: el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago europeo (Emys orbicularis), un grupo faunístico que pasa completamente desapercibido debido a sus hábitos discretos pero, sobre todo, a su escaso número y contadas localizaciones.


Galápagos leprosos en Maroño.
Gure eskualdean apoarmatu korrontezalea ikusteko aski da udaberri partean Maroñoko urtegitik paseo bat ematea, bertako ur-bazter lasaienetan eguzkia hartzen duen baten bat ikusiko baitugu. Azken urteetan Izalde (Kexaa, Zuhatza) eta Nerbioi (Luiando, Laudio) ibaietan eta Amurrioko urmael txiki batean aleren bat ikusteko aukera izan dugu.

Para observar al galápago leproso en nuestra comarca no tenemos más que dar un breve paseo por el pantano de Maroño a partir de la primavera y veremos algún que otro ejemplar soleándose en las orillas más tranquilas. En los últimos años también hemos observado individuos a lo largo de los ríos Izalde (Quejana, Zuaza) y Nervión (Luyando, Llodio), y en un pequeño humedal de Amurrio.


Galápago leproso.
Rastros en el barro de galápago (Zuaza).
Apoarmatu korrontezalea Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan ‘Kalteberak’ kategorian dago sartuta, oraindik ez baitute zehaztu oraingo aleak nondik datozen; edo  modu naturalean hazi diren populazioetatik edo, aitzitik, nahita askatu dituzten edo ihes egin duten aleak diren. Izan ere, Extremadura eta Andaluziako zenbait lekutan ohikoa da txikiak direnean harrapatzea eta ondoren, haztean, “aske” uzten dituzte beste leku batzuetan. Azken urteetan SOS GALAPAGOS proiektuan lortutako emaitzek diotenez, EAEn modu naturalean hazitako apoarmatuen gune nagusienak Zadorra eta Salburua inguruan, Ebro ibaian eta Aiaraldean kokatuko lirateke. Horrez gain, jatorri ezezaguneko beste populazio bat Butroen kokatuko litzateke. Halarik ere, askotan urmaeletan eta hezeguneetan ikus daitezke, nahita askatu dituzten horiek, hain zuzen ere.

El galápago leproso está incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas como Vulnerable, si bien es una tarea pendiente determinar hasta qué punto los ejemplares actuales proceden de poblaciones naturales o por el contrario se trata de sueltas/escapes, ya que es bastante común en zonas de Extremadura y Andalucia donde son capturados de pequeños y “liberados” posteriormente en otros territorios cuando crecen. A raíz de los resultados obtenidos en el Proyecto SOS GALÁPAGOS durante los últimos años, los principales núcleos poblacionales de origen posiblemente natural en la CAPV se localizarían en el área del Zadorra y Salburua, río Ebro y Cuadrilla de Aiala, además de una población de origen incierto en la vega de Butroe. No obstante, se observa frecuentemente en embalses y otras zonas húmedas debido a las citadas sueltas.


Tomando datos de un galápago leproso encontrado en Luyando.

Galápago leproso encontrado en Luyando.
Apoarmatu istilzalea ere ‘Kalteberak’ kategorian sartuta dago eta orain arte, aipatutako SOS GALAPAGOS proiektuan lokalizatutako populazio nagusiak Bolueko hezegunean (Bizkaia) eta Gorbeiako parke naturalen aurkitzen dira. Gainontzeko euskal lurraldean une zehatzetan isolatutako aleak agertzen dira, adibidez, Mario Corralek Arrastarian ikusi zuen apoarmatua bezala.

En cuanto al galápago europeo  está igualmente catalogado como Vulnerable y hasta la fecha las principales poblaciones localizadas en el citado proyecto SOS GALÁPAGOS se encuentran en el humedal de Bolue (Bizkaia) y en el Parque Natural de Gorbeia. En el resto del territorio vasco aparecen citas principalmente puntuales de ejemplares aislados, como el individuo observado  por Marrio Corral en Arrastaria.


Galápago europeo.
Galápago europeo.
Galápago radiomarcado.
Gure apoarmatuaren populazio urria eragiten duten eragileen artean euren habitataren suntsiketa, kontaminazioa edo eraldatzea aurkitzen dira, baita ere Floridako apoarmatua bezalako apoarmatu inbaditzaileekiko duen lehia. Azken hau gure urtegi eta ibaietan topa dezakegu, batez ere, bertan aske uzten dituztelako eta askotan populazio ugaltzaileak eratzen dituzte bertan.

Detrás de esta escasa población de nuestros galápagos se encuentran factores que afectan como la destrucción, contaminación o alteración de su hábitat, o la competencia con galápagos invasores como el galápago de Florida al que podemos encontrar también en nuestros pantanos y ríos procedentes principalmente de sueltas y que en muchas ocasiones acaban formando poblaciones reproductoras.


Galápagos exóticos en Maroño.
Galápago exótico.

Texto e imágenes de Gustavo, Xabi, Enrique y Xabier Buenetxea al que agradecemos las correcciones y aportaciones, además de algunas fotografías.