jueves, 27 de marzo de 2014

Milanos negros y milanos reales

Milvus milvus
Dentro del apasionante mundo de la ornitología unos de los grupos que más llama la atención, al público en general, es el de las rapaces. El camino de la evolución ha perfilado a estos seres hasta llegar a transformarlos en auténticos especialistas, en unos casos, o en verdaderos oportunistas, en otros. Este es el caso de las dos especies de las que nos ocupamos a continuación; el milano real y el milano negro.
Milano milvus
Milvus milvus
Milvus milvus
Milvus milvus
El rasgo diferenciador más característico de los milanos, al menos en pleno vuelo, es el de presentar una cola pronunciadamente ahorquillada. En el caso del milano real la hendidura es bastante más pronunciada que en su primo, el milano negro. Este último presenta una coloración más oscura que la del real, de cromatismo más acentuado y que viste, además, unas acusadas manchas blancas en la cara inferior del ala.
Milvus migrans
Milvus migrans
En Aiara ambas especies son muy frecuentes pero cada una presenta sus propias preferencias, sobre todo en lo relativo a la época en la que nos visitan.  Desde hace unos años el milano real se ha convertido en una de las rapaces invernantes más frecuentes en Aiara. Los efectivos que pasan el invierno entre nosotros proceden de Centroeuropa, concretamente de; Alemania, Suiza y Francia. 
Milvus migrans
Por su parte el milano negro convive con nosotros durante la primavera y el verano. Los primeros avistamientos, de esta especie, se producen en la primera quincena de marzo. Habrán pasado el invierno en sus lejanos lugares de invernada. Estos se sitúan en: Ghana, Mauritania, Argelia, Senegal o Costa de Marfil.
Estas dos especies, al igual que muchos otros seres vivos,  tampoco han podido escapar a la presión que nuestra especie ejerce sobre el medio. Si además le sumamos que los milanos, en diferentes etapas de su existencia, viven ligados a territorios de marcado carácter antrópico encontraremos la causa de su marcado declive, acentuado por el uso de venenos.
Milvus migrans

Milvus migrans
Ojalá que la cordura impere y podamos seguir contemplando el maravilloso vuelo de estas cometas aladas, tan beneficiosas para el mundo rural, pues no olvidemos que su amplio abanico alimenticio engloba tanto insectos, como carroñas y un alto porcentajes de roedores.
Milvus milvus

Alfredo Conde

jueves, 20 de marzo de 2014

Marcaje de milanos reales en Agiñaga (Ayala) /Miru gorrien markaketa Aginagan (Aiara)


Otsailaren erdialdean Seo/Birdlife-eko (Espainiako Ornitologia elkartea) teknikariek, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz, hiru miru gorri harrapatu zituzten Aginaga herrian (Aiara) eta GPS-GSM igorgailuekin markatu zituzten. Jarduera hau Migra programaren baitan dago sartuta eta neguko migrazio-mugimenduak aztertzea du helburu. Hiru miru gorrien izenak hauek dira: Aginaga, harrapatua izen zen lekuaren omenez, Ataria eta Pobes.

Alimentando a los mastines. Foto Enrique.

Concentración de milanos. Foto Enrique.
A mediados de febrero  técnicos de Seo/Birdlife (Sociedad Española de Ornitología) en colaboración con el Gobierno Vasco, capturaron y marcaron con emisores GPS-GSM tres milanos reales en el pueblo de Agiñaga (Ayala) dentro del programa Migra con el objetivo de conocer sus movimientos invernales y migratorios. Sus nombres son: Agiñaga en honor al lugar de captura, Ataria y Pobes.

Comienzan a acercarse. Foto Enrique.
Horrez geroztik, beren mugimenduak Seoren web gunearen bitarteaz jarraitu daitezke: www.migraciondeaves.org. Gure blogaren bitartez miru hauek egiten dituzten migrazio-ibilbideen zein beren ugalketarako lekuen berri emango dizuegu.

Desde ese día se pueden seguir sus movimientos a través de la página de Seo: www.migraciondeaves.org. En nuestro blog os iremos informando sobre las rutas migratorias de nuestros milanos, sus zonas de reproducción, etc.Aipatutako miruak harrapatzeko Aguiñiga Gaztandegiko familiaren laguntza ezinbestekoa izan zen, artzakurren janariaren soberakinekin hegaztiak tranpetara erakartzea lortu baitzuten, hainbat egunetan saiakerak egin eta porrot egin ondoren. 

Para la captura de los milanos resultó indispensable la colaboración de la familia de la Quesería Aguiñiga que supieron atraer las aves hacia las trampas después de varios días de resultados infructuosos ¡con las sobras de la comida de los mastines!

Milvus milvus Pobes
Zentzu horretan, nabarmentzekoa da herri txiki honetako biztanleen artean berri honek sortu duen jakin mina. Izan ere, uda partean aipatutako herrian hitzaldi bat egitea aurreikusi dute, ez bakarrik gure basoko faunaren inguruko ezagutzan aurrerapausoak egiteko, baita ikerketa zientifikoak landa guneetara gerturatzeko helburuarekin ere, askotan bateraezinak eta errealitatetik urrunduak baitirudite.

Milvus milvus Ataria
En este sentido, hay que resaltar el gran entusiasmo que la noticia ha despertado entre los habitantes de este pequeño pueblo. De hecho, se tiene intención, para el verano, de organizar una charla en la citada localidad con el objeto de seguir avanzando no sólo en el conocimiento de nuestra fauna silvestre, sino en el acercamiento al mundo rural de los estudios científicos que muchas veces parecen ser incompatibles y alejados de la realidad.
Milvus milvus Aguiñaga
Gogora dezagun, miru gorria (Milvus milvus) galzorian egoeran katalogatuta dagoela maila nazionalean zein autonomikoan, 1994 eta 2004 urte bitartean %50eko gainbehera jasan ostean. Hortaz, ikerketarako, kudeaketarako eta kontserbaziorako neurriak behar ditu.

Milano radiomarcado. Foto Enrique.
Recordemos que el milano real (Milvus milvus) está catalogado como en peligro de extinción tanto a nivel nacional como autonómico tras un declive cercano del 50% entre 1994 y 2004 y que, por tanto, requiere medidas para su estudio, gestión y conservación.

Ruta seguida por Aguiñaga a día de 20 de marzo


Enrique/Gustavo

jueves, 13 de marzo de 2014

Zozo beltza, zozo zuria Tordo negro, mirlo blanco

Zozo beltza, zozo zuria
Marketinaren munduan arrakasta izateko sekretua ezberdin izatea izan ohi da, baina naturan apostu hori arriskutsua izan daiteke. Tonu berdeak eta arreak nagusi ditugun lurralde honetan luma zuriz jantzita jaiotzea, adibidez, arazo larria izan daiteke oharkabean pasatzeko. Kolorerik ez edukitzeak salatu egiten du albinoa harrapakin zein harraparien aurrean. Hori dela eta, animalia albinoen biziraupena, orokorrean, laburragoa izan ohi da naturan.
Zozo arrunt (Turdus merula) har hau heldua izatera ailegatu zaigu, ordea, gorputz atal bat zuri edukita ere. Jatekoa bilatzen harrapatu genuen landa, baserri, ortu eta fruta-arbolez osatutako inguruan.

Nahiz eta zozo arrunten artean albinismoa ez den arraroa izaten, zozo zuri bat ikusteko aukera edukitzea ohiz kanpokoa da erabat, horregatik guztiz aparta edo ezhoikoa denari 'zozo zuria' deitzen diogu. Ez hobea ezta txarragoa ere, ezberdina besterik gabe.

Tordo negro, mirlo blanco
En el mundo de la mercadotecnia el secreto del éxito suele estar en ser diferente, pero en la naturaleza, esa apuesta puede resultar arriesgada. En un entorno donde predominan los tonos verdes y marrones nacer con plumas blancas, por ejemplo, es un grave problema si quieres pasar inadvertido. La falta de color delata al albino ante sus presas y ante sus depredadores. Por eso los animales albinos, en general, suelen sobrevivir menos tiempo en su medio natural.
Este macho de mirlo común o tordo (Turdus merula), sin embargo, ha llegado a su edad adulta entre nosotros, a pesar de ser parcialmente blanco. Lo sorprendimos buscando alimento en una zona de campiña cerca de caseríos, huertas, campas y árboles frutales.
En los mirlos comunes el albinismo no es extraño, aun así, tener la fortuna de observar un mirlo blanco es algo muy excepcional, por eso cuando nos referimos a alguien como un 'mirlo blanco' queremos decir que su rareza es extraordinaria. Ni mejor ni peor, simplemente, diferente.


Joseba


martes, 4 de marzo de 2014

Recorriendo las playas de Bakio y Armintza en busca de álcidos/ Bakioko eta Armintzako hondartzetan alcidae bilaBakio
Azken asteetan foro eta blog batzuetatik eta besteetatik alcidae-hegaztien (pottorro, martin eta lanperna-musuak) hiltze-kopuru handiari buruz —itsaso haserreak elikagaia bilatzea eragozten zielako— iristen ari ziren albisteen ondorioz, martxoaren 1ean eta 2an Bizkaiako hondartzen miaketan parte hartu genuen hildako hegaztiak identifikatu eta zenbatzeko, jaso eta bizirik zeudenak Gorlizko fauna basatia errekuperatzeko zentrora eramateko. Gorka Ociok, Bizkaiko taldeen koordinatzailea, Bakioko eta Armintzako hondartzak izendatu zizkigun.  

Tras las noticias que habían ido llegando en las últimas semanas desde diferentes foros y blogs sobre la alta mortalidad de álcidos (alcas, araos y frailecillos) producida por las malas condiciones del mar que dificultaban su alimentación, los días 1 y 2 de marzo colaboramos en la inspección de playas de Bizkaia para la identificación y el conteo de aves muertas, la retirada de las mismas y el traslado de los individuos vivos al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz. Gorka Ocio, coordinador de los equipos vizcaínos, nos asignó las playas de Bakio y Armintza.

El sábado encontramos 11 araos muertos. Penoso.


Además de una anguila
Afortunadamente el domingo hallamos un arao vivo y ninguno muerto
Llegan sin fuerzas y apenas se mueven.
Se recogen con cuidado para no dañarles
Y se meten en una caja para su traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz, también se puede llamar a Base Gorria 946774852/944465297.

Mario y  Gustavo