sábado, 31 de marzo de 2012

AMARILLO, BLANCO Y VERDE

Izar iheskorrak Salbadako gainetan, eta bailarako landetan izar euria izaten dugu egun hauetan. Sorgin belarreko loreak (Taraxaccum officinale) betetzen dituzte larreak, zeruko izarrek zerua estaltzen duten moduan.

Estrellas fugaces en los rasos de Salbada y lluvia de estrellas en las campas del valle. Las flores del diente de león (Taraxaccum officinale) llenan los prados a modo de constelacioens en el cielo.

Erleak hasi dira urteko lanetan, eta sorgin loreek polena eta nektar ugari eskeintzen dizkiete.

Las abejas han empezado los trabajos anuales y las flores del diente de león les ofrecen polen y nectar abundante para arrancar el año.Eta horrela lore horiak kotoi antzeko bola zuriak bihurtzen dira.

Las flores amarillas al madurar se transforman en bolas blancas algodonosas, "los abuelitos"Horia zuria bihurtzen da, zuria gereziondoren eta elorri beltzaren loreak bezala.

El amarillo se ha transformado en blanco, blanco como la flor del cerezo y del endrino.

Oso egun inportanteak dira hauek datorren urteko bazkal osteko solasaldietarako, patxarana egiteko basaranak egun hauetan sortzen baitira erleei esker.

Son días importantes para las sobremesas del año que viene en torno a un buen patxaran, ya que es ahora cuando las abejas hacen su trabajo y fecundan las flores que se tranformarán en endrinas.

Horiz, zuriz eta berdez jantzitako egunak ditugu orain, Aiarako bailaretan, udaberriaren hasieran.

Estos días de inicio de la primavera las tierras de Ayala se visten de amarillo, blanco y verde.
Baina ez fidatu, oraindik "kukuaren elurtetxoa" faltatzen baita.
Entzun al duzue jada kukua?


Pero no os fiéis, todavía tiene que venir "la nevadica del cucu".
¿Habéis oído ya al cucu?

Xabi

miércoles, 28 de marzo de 2012

IZAR IHESKORRAK GAINETAN…

Udaberriko lehen zipriztinek Salbadako gainak izar iheskorrez bete dituzte. Elurrak aldegin orduko, milaka izartxo hori loratu dira izotzek zimeldutako zelai erreetan. Botanikoek narcissus izendatu zituzten guretzat lilipak direnak. Arretaz begiratu ezkero, erraz antzemango ditugu Salbadako larreetan aurkituko ditugun bi espezie. Ugariena, kolore bizienekoa, Narcissus asturiensis minor; bestea, apur bat zurbilagoa, Narcissus bulbocodium.Con las primeras salpicaduras de la primavera, los rasos de Salbada se han llenado de estrellas fugaces. Apenas se ha ido la nieve, y miles de estrellitas amarillas han florecido en las praderas castigadas por las heladas. Llamadas narcisos por los botánicos, y lilipas en euskara, a poco que nos fijemos podremos diferenciar las dos especies que encontraremos en los pastizales de la sierra. Narcissus asturiensis minor es la más abundante y de colores más vivos, mientras que Narcissus bulbocodium es un poco más pálida.

 

 Narcissus asturiensis minor

 Narcissus bulbocodium

Izar iheskorrak dira, bai. Aste gutxitan egongo bait dira ikusgarri. Baina orain ia edonon daude, mendigainak edertzen. Ez dira bakarrak: beraiekin batera, apalago eta arruntagoak diren gibelbelar (hepatica nobilis) edo violetak ageri dira, edo Erythronium dens-canis, hau ere urria eta iheskorra

Son estrellas fugaces, sí. En pocas semanas desaparecerán, pero ahora florecen por doquier alegrando los rasos. No están solas. Las acompañan otras flores, algunas humildes y comunes, como la violeta o la hepática, otras también fugaces y más escasas, como el diente de perro (Erythronium dens-canis).
 Gibel belarra     Hepatica nobilis
Erythronium dens-canisAgin bakartia

Sasoi guztiek dute bere xarma berezia. Baina nik biziki maite dut udaberriaren hasiera mendi gainetan. Eta aurten ere ez da martxoa pasako berriz nire urratsek agin zaharraren bidea jarraitu gabe, lilipa artean. Eta nire gogoa une batez Albertorengan pausatuko da, inguru hauek hainbeste maite izan zituena, eta bide hau erakutsi zidana (eta beste hainbeste)
Todas las estaciones tienen su encanto, pero a mí me fascina la primavera temprana en los rasos de Salbada. Y no pasará marzo sin que mis pasos vuelvan a llevarme, otro año más, hasta el viejo tejo por entre los prados cuajados de narcisos. Y mi pensamiento se posará por un momento en el recuerdo de Alberto, que tanto amó estos lares, y me enseñó este camino (y tantos otros)

Patxi Aiaratik

miércoles, 21 de marzo de 2012

Lepazuria, baserrietan ohiko maizterra. /La garduña, un habitual inquilino en los caseríos.

Lepazuria (Martes foina) gure baso eta zelaietan bizi den beste haragijale txiki bat da. Katu bat baino zertxobait handiagoa da, arre gorriztatik arre ilunera bitarteko koloreak izan ditzake eta oso deigarria gertatzen da bere buztan luze eta iletsua, orekari eusteko kontrapisu gisa erabiltzen duena. Ez dago harekin nahas daitekeen beste espzierik, lepahoria (Martes martes) izan ezik, itxuraz eta kolorez antzekoa baita, baina badute desberdintasun bat, lepahoriak papar hori-laranja kolorea du eta lepazuriarena, berriz, zuria da eta kolore horrek aurreko gorputz adarren gainalde guztia estaltzen du.
La garduña (Martes foina) es otro pequeño carnívoro silvestre que habita nuestros bosques y campos. Es un poco mayor que un gato, de un color que va del pardo rojizo  al pardo oscuro, de patas cortas y es llamativa su larga y poblada cola que la usa como balancín para mantener el equilibrio. No puede confundirse con ninguna otra especie a excepción de la marta (Martes martes), también de aspecto y color parecido pero mientras ésta posee un babero amarillo-naranja el de la garduña es blanco extendiéndose, además, por la parte superior de sus extremidades anteriores.

Espezie ugaria eta ongi banatua da, baina ohitura gautarrak dituenez ez da ikusten batere erraza. Bere ugaritasunaren arrazoia elikadurari dagokionez orojale izatea da: bere dieta gehienbatean karraskariek osatzen badute ere, hegazti txikiak, urlehortarrak, narrastiak, fruituak eta are haratustela eta gizakien hondakinak ere jaten ditu.  
Es una especie abundante y bien distribuida pero al ser de hábitos nocturnos no es nada  fácil poder observarla. Una de las razones de su abundancia es su carácter generalista respecto a la alimentación: aunque su dieta pueda consistir en un elevado consumo de roedores también se alimenta de pajarillos, anfibios, reptiles, frutos e, incluso, carroña y desperdicios humanos.

Gainera era askotako habitatak kolonizatzen ditu. Aiaran berriz oihandutako pinudietan, erkamezti basoetan, ibai ondoetakoetan, belardietan eta are Amurrioko eta Laudioko hiri erdian ere aurkitu izan dira.
Además coloniza hábitats muy diversos. En Ayala se le ha podido detectar en pinares de repoblación, quejigales, bosques de ribera, campiñas y hasta en el mismo centro urbano de Amurrio y Llodio.

Garai batean ohikoa zen lepazuriak etxe, baserri eta txaboletan janari bila sartzea, eta baita babesteko edota umetzeko ere. Baserritarrek ongi ezagutzen zituzten eta lakio eta zepoak jarri ohi zituzten harrapatzeko.
Antiguamente era habitual que las garduñas se introdujesen en casas, caseríos y cabañas en busca de comida e, incluso, que los eligiesen para refugiarse o criar. Los baserritarras conocían muy bien su existencia y colocaban trampas y cepos para atraparlas.

Gure bailaran ateratako argazki hauek guztiek era askotako giroetara egokitzeko duten gaitasun hori erakusten dute: mendiko pagadiak Angulo mendian, Pinus radiata delakoen pinudiak Olabezarren, erkamezti basoak Belandian, Izoria ibaiaren ertzak, eta abar.
Todas estas imágenes realizadas en nuestra comarca muestran esa adaptación a una amplia variedad de ambientes: hayedos de montaña en la sierra de Angulo, pinares de Pinus radiata en Olabezar, quejigales en Belandia, riberas del río Izoria, etc.

Sarritan ikusi ohi dira bere iraizkinak harri irtenen gainean bidean aurrera. Ilunak dira, mutur batean kamutsak eta bestean, berriz, zorrotzak, batzuetan bihurrituak. Zentimetro eta zentimetro eta erdi bitartekoak izan ohi dira lodieran, eta 5-10 cm bitartekoak luzeran.
No es raro ver sus excrementos encima de piedras sobresalientes a lo largo de un camino. Son oscuros, romos en un extremo y acabado en punta en el otro, a veces retorcidos y suelen medir de 1 a 1’5 cm de grosor y entre 5 y 10 cm de longitud.
Baina zoritxarrez, autoek azpian hartzen dituztenean ikusten dira gehienetan lepahoriak, eta hori oso sarritan gertatzen da zirkulazio handiko errepide tarteetan, Luiandoko ingurabidean edota Zumarren bidegurutzean Izorian
Pero desgraciadamente, la mayor parte de las veces que puede observarse una garduña es cuando aparece atropellada, hecho relativamente frecuente en tramos de carreteras con una alta densidad de tráfico como la circunvalación de Luyando o el cruce de los Olmos en Izoria.

Gustavo
Foto Enrique Arberas.

viernes, 16 de marzo de 2012

La reproducción de la rana ágil (Rana dalmatina) en el Alto Nervión (II) Aría de Larrinbe-Padureta

Aurten ere, diskretuki, zalaparta handirik gabe, igel jauzkariaren ezteiak amaitzen doaz. Bospasei astetan, Aiara eta inguruneko putzu batzuen gauak ar eta emeen arteko laisterketa eta besarkadaz animatu dira. Dagoeneko ale gutxi geratzen da uretan. Gehienak bere bizimodu izkutu eta misteriotsura itzuli dira, lehorrean, sasien artean. Baina bere pasioaren lekuko, hor daude utzitako arraultz piloak, etorkizunerako itxaropena.

Igel jauzkaria babestutako espeziea da, estatuan bakarrik Araba, Bizkaia eta Nafarroan aurkitzen delarik. Aiaran 7gn urtea da bere populazioen zenbaketa egiten dugula. Gutxi daude, eta paisaian egondako aldaketek kaltea egiten diote, berari eta ugaltzeko ezinbestez behar dituen putzuei. Ez da erreza igela egunargiz ikustea, gautiarrak bait dira. Argazki hauek ihazkoak dira, ugalsasoi bete-betean ateratakoak. Arraultzak ordea ikusterrazak dira, arreta apur bat begiratuz gero... bai guretzat, baita zikoin, lertxun eta basahaterentzat ere. Baina zorte pixka batez lagundurik, datorren urtean ere otsaileko hotzekin batera hitzordura agertuko dira.


Otro año más, discretamente, la rana ágil ha celebrado sus esponsales. Durante cinco o seis semanas, las noches de algunas charcas de Ayala y alrededores se han visto animadas con las carreras y los abrazos de machos y hembras. Para ahora, ya quedan pocas en el agua. Casi todas han vuelto a su vida oculta y misteriosa, fuera del agua, entre la vegetación. Pero ahí quedan las masas de sus huevas, testigos de su pasión, esperanza de futuro.

La rana ágil es una especie protegida, que en la península solo aparece en Araba, Bizkaia y Nafarroa. En Aiara son ya siete los años que llevamos controlando sus poblaciones. Es escasa, los cambios habidos en el paisaje la perjudican, a ella y a las charcas que necesita para reproducirse. No es fácil verlas de día, pues son más bien nocturnas. Estas fotos son del año pasado, sacadas en plena temporada de celo. En cambio, sus huevos son fáciles de detectar a poco que nos fijemos... tanto para nosotros como para cigüeñas, garzas y azulones. Pero con un poco de suerte, el próximo año también acudirán a la cita, junto con los fríos de febrero.


Un carácter distintivo de la especie es que ensarta las puestas en las ramas de la vegetación acuática.Martxoaren bigarren hamabostaldian gaude. Udaberria badago gure artean eta egunak gero eta luzeagoak dira. Hau dela eta Goi Nerbioiko baso-igel jauzkarientzat amodiozko besarkadak amaitu dira. Oraindik ere errute ipini berriak ikustea posible bada ere, gehiengoak nahikoa garatuta daude, enbrioia hazia,

Estamos entrando en la segunda quincena de marzo, la primavera está ya aquí, los días alargan, y para las ranas ágiles del Alto Nervión han acabado los días de los abrazos amorosos. Todavía es posible ver algunas puestas de pocos días, pero la mayoría de ellas ya se encuentran bastante desarrolladas, con el embrión muy crecido.


eta zenbaitetan zapaburuak arrautzetatik atera dira. Adibide gisa Aria de Larrinben (Amurrio) ateratako honako argazkia.

y algunos renacuajos ya han nacido, como este del Aría de Larrinbe (Amurrio)


Aría de Larrinbe/Padureta

Aria de Larrinbe, Paduretan kokatzen den urpetutako gunea daukagu. Bertan, 2005. urtean, bailaran bizi den baso-igel jauzkari populazioa topatu genuen Amurrioko T.M-ak (populazio hauei buruzko informazio gehigarria urtarrilean blogean egindako sarrera batean topa daiteke).
Zazpi urte dira populazio honen jarraipena egiten dugunetik, eta denbora horretan, asko dira putzu honek jasan dituen gorabeherak. Bertatik gertu eraikitako industrialdea, adibidez, urmaelaren bazterretara heldu zen, baina, zorionez, ez zen urpetutako gune osoaren drainatzea eman, hasieran beldur ginen moduan.

En esta zona encharcadiza de Padureta, en el Aría de Larrinbe, T.M. de Amurrio descubrimos en el año 2.005 la existencia de esta especie en nuestra comarca, a cuyas poblaciones ya hicimos referencia en otra entrada en el blog del mes de enero.
En estos siete años de seguimiento de la población hemos visto como esta charca ha sufrido diversos avatares. La construcción de la urbanización del polígono industrial adyacente llegó hasta el límite de la misma, con el riesgo, que finalmente no se materializó, de drenaje de la zona encharcadiza.Landaredi urtarra eta algen hazkuntza dela eta, putzua jalkinez betetzen joan da urteak pasa ahala. Hazkuntza masibo hau azkarrago ematen da gertu dauden larreak ongarritzeko erabilitako purinak uretara doazenean. Ondorioz, ur laminaren azalera (landaredirik gabeko ur askeak) murriztuz joan da, eta, beraz, igelen erruteetarako lekua txikiagoa da urtetik urtera. Eremu honetan agertutako errute kopurua murriztuz joan da azken urteotan.

El encharcamiento se ha ido colmatando en estos años como consecuencia de la proliferación y continuo crecimiento de las plantas acuáticas y de algas. Este crecimiento viene facilitado, en parte, por el efecto de fertilización del agua que producen los purines que se extienden en las campas adyacentes. Como consecuencia la superficie de lámina de agua libre se ha ido reduciendo, dejando menos espacio para la puesta de las ranas. El número de puestas en la zona encharcada ha ido disminuyendo en estos últimos años.En esta imagen se puede ver como la cobertura de algas en el canal lateral es del 100%

Dena den, espero ez zen gertaera bat eman da industrialdea eraikitzerakoan: putzutik gertuen dagoen lursail batean induskaketa batzuk egin ziren euriaren eraginez urez betetzen direnak

Pero por otro lado se ha producido un efecto no previsto con la creación del polígono industrial. En una de las parcelas, la más cercana al encharcamiento, se excavaron parte de los terrenos, dejando una zona deprimida que se encharca con las lluvias.Baso-igel jauzkariak sortu berria zen hezegune hori ugaltzeko erabiltzen hasi ziren duela bi urte. 2010. urtean 2 errute zenbatu genituen, 2011 6 eta 2012.nean 22 izan dira.
Baso-igel jauzkariarentzat harizti eta ameztiak dira habitat ezin hobeak, batez ere hauen baitan urmael eta urpetutako guneak gordetzen dituztenean. Argi dago, beraz, Aria de Larrinbe bezalako lur hezeak ez direla oso egokiak espeziearentzat.


Las ranas han aprovechado la existencia de este embalsamiento de agua para empezar a utilizarlo como lugar de reproducción. En el año 2010 contabilizamos 2 puestas, el 2011 6 puestas y este año 2012 han sido 22 puestas.
Como se ve la zona encharcada es aparentemente poco adecuada para el desarrollo de una especie cuyo hábitat óptimo son los bosques de robles y melojos con zonas encharcadizas y con charcas en su interior.Animalia hauen egokitze gaitasuna, ordea, oso handia da. Askotan, tamaina eta uraren iraunkortasun minimoa duen edozein hezegune erabili baitezakete ugalketarako leku moduan.
Larrinbeko eremu honetan hezegune naturalak ugaltze puntu nagusiak izateari utzi diote. Honen ordez, populazioa gune artifizialetan ugaltzen da eta hau kontraesan bat besterik ez da. Honek guztiak gogoeta bat dakarkigu burura: nola iragarri animalia hauen populazioen eboluzioa, haien gainean eragiten duten presio eta gertaerak aurrez esateko hain zailak direnean?


Pero la capacidad de adaptación de estos animales es muy alta, utilizando cualquier zona con agua que cumpla unas mínimas condiciones, de dimensiones y perdurabilidad de la lámina.
El hecho contradictorio es que el encharcamiento natural ha dejado de ser el principal punto de reproducción y ha dado paso a una zona totalmente artificial como soporte para la reproducción de la población de rana ágil en esta zona de Larrinbe. Lo cual nos lleva a pensar lo difícil que es predecir la evolución de las poblaciones de estos animales a corto, medio o largo plazo, cuando están sometidas a presiones y eventos convulsivos.


Amurrio-Urduña errepidea eraikitzear daude eta azpiegitura horren adar batek urmaelari kalte egingo dio. Beraz, zein izango da baso-igel jauzkari populazio honen etorkizuna? Erantzunik gabeko galdera momentuz..

No sabemos cuál será el futuro de esta población ya que el encharcamiento se verá afectado por la construcción de uno de los ramales de la futura remodelación de la carretera Amurrio-Orduña.Patxi Lasarte eta Xabi Iturrate

lunes, 12 de marzo de 2012

Zikoinak hirian

Urduñak Bizkaiko zikoina zuriko (Cicoina cicoina) populaziorik ugariena du. Azken bi hamarkadetan etengabea da bere presentzia. Gure inguruan arraroak bezala sailkatuta dauden zangaluze sinpatiko hauek Urduñako paisaiaren zati dira, beharbada horregatik herriaren sustapen turistikoaren ikur bihurtu ziren duela urte gutxi.
Azaroan datoz hegoaldeko lur beroetatik -ez San Blasetan (otsaila) ezta Parisetik ere-, eta beraien talaia pribilegiatuetan geratzen dira abuztura arte. Zalantzarik gabe, gune historikoa Udaletxeko, Alondegiko eta Familia Sakratuaren Elizako kanpai-hormaren puntetatik ikustea gustatzen zaie. Eta guk burua altxatzea dugu gustuko, euren hegaldiak begietsi eta euren krotoreoak entzuteko. Santa Clara edo gaztelua bezalako toki lasaietan ahal dute habia egin, pertsonek eta autoek ateratzen dugun zaratatik urrun, baina zentroa maite dute, plazako txutxu-mutxuak eta Otxomaio jaietako berbenak galdu nahi ez balituzte bezala.


Cigüeñas en la ciudad

Orduña cuenta con la población más numerosa de cigüeñas blancas (Cicoina cicoina) de Bizkaia. Su presencia es continua desde hace más de dos décadas. Estas simpáticas zancudas catalogadas en nuestro entorno como raras forman ya parte del paisaje de la ciudad, tal vez por eso hace pocos años se convirtieron en el símbolo de su promoción turística.
Vienen en noviembre de tierras cálidas del sur –ni por San Blas (febrero) ni de París–, y ocupan sus privilegiadas atalayas hasta agosto. Sin duda, a ellas les gusta observar el casco histórico desde lo alto de la espadaña de la Iglesia de la Sagrada Familia, desde el Ayuntamiento y la Alhóndiga. Y a nosotros nos encanta levantar la cabeza para contemplar sus vuelos y escuchar sus crotoreos. Pueden anidar en otros puntos más tranquilos (Santa Clara, castillo, etc.), lejos del bullicio de personas y coches, pero les priva el centro, como si no quisieran perderse el arraigado cotilleo de la plaza, ni las verbenas de las fiestas de Otxomaio.
Naturayala
                                                             miércoles, 7 de marzo de 2012

DRAGOITXOAK EUSKALHERRIAN

Dragoitxoa (Tarentola mauritanica) Iberiar Penintsularen erdialde, hegoalde zein ekialdean oso ugaria den narrastia da. Gekonidoen familiako espezie termofiloa (tenperatura altuko guneak nahiago ditu) da. Euskal Herrian urte gutxi dira ezagutzen denetik; ziur aski bere gaitasun kolonizatzailea dela eta heldu zen, errepide zein trenbideak bezalako komunikazio bideen bitartez. Araban (Amurrio besteak beste) ale bakanak besterik ez dira topatu izaera antropikoa azaltzen duten guneetan (hiri-eraikin eta trenbide alboko hormetan, adibidez)1. Ebroko bailaran, aldiz, ingurune naturalen kolonizaziorako lehenengo urratsak eman ditu2. Euskal Herriko kostaldean ere populazio txiki batzuk topatu dira (Irun-Hondarribi eta Getxo-Bilbao-Santurtzi), hauetan ale gazteak behatu direlarik; bertako hormigoizko harresietan ugaltzeko leku aproposa topatu dutenaren froga. Araba bezalako leku hotzak ez ziren, orain arte, dragoitxoaren berezko banaketa guneak; ezaugarri termofiloko espezieen agerpena eta iparralderako zabalpena, aldaketa klimatikoaren beste adierazle bat izan daiteke3,4
 

Salamanquesas en el País Vasco

La salamanquesa (Tarentola mauritanica) es un reptil, de la familia de los gecónidos, de amplia distribución en la Península Ibérica, concentrándose las poblaciones sobre todo en el centro, este y sur de ésta. Se trata de una especie termófila (prefiere zonas con altas temperaturas). En el País Vasco hace poco que se conoce su presencia; seguramente llegó a aquí debido a su capacidad colonizadora a través de vías de comunicación como carreteras y líneas de ferrocarril, al usar el transporte de mercancías como medio. En Álava (Amurrio, por ejemplo) sólo se han encontrado ejemplares aislados en zonas de carácter antrópico, como edificios urbanos y muros cercanos a las vías del tren1(leer mas aqui). En el Valle del Ebro, sin embargo, ha comenzado a colonizar medios naturales2. También se han encontrado algunas poblaciones en la Costa Vasca (Irún-Hondarribi y Getxo-Bilbao-Santurtzi), donde se han observado ejemplares juveniles en los muros de hormigón de la zona, muestra inequívoca de reproducción(y mas aqui). Lugares tan fríos como Álava no formaban parte de la distribución de la salamanquesa; la presencia y ampliación de la distribución de especies termófilas como está, puede ser un indicador más del cambio climático3, 4.


(1) Tejado C. & Potes E. 2011. Primeros registros de Tarentola mauritanica (L. 1758) para el centro y norte de Álava. Munibe, 59: 87-93.
(2) Gosá A., Laza-Martínez A., Crespo-Díaz A., Sanz-Azkue I., Valdeón A. & Rubio X. 2011. Reproducción de Tarentola mauritanica (L. 1758) en la costa vasca. Munibe, 59: 95-101.
(3) Hughes L. 2000. Biological consequences of global warming: is the signal already apparent? Trends in Ecology and Evolution, 15: 56-61.
(4) Beaumont L.J., Pitman A.J., Poulsen M., Hughes L. 2007. Where will species go? Incorporating new advances in climate modelling into projections of species distributions. Global Change 13: 1368-1385.

Maider Iglesias

martes, 6 de marzo de 2012

LEZAMAKO LURRETAN IKUSITAKOA

 Zenbatetan, egun gogor baten ondoren, nahikoa izan dut asfaltotik apur bat aldentzea nire barruko ezinegona eta kezkak arintzeko. Inguruotako zelai eta basotxoetatik pasioan, arima hustu eta garbitu balitzait bezala. Naturaren baitan baitago, bere kontemplazio hutsak nolabait osatu eta sendatzen gaituela.
Horregatik, gaur aurkitutako ikuskizunak etsipena, mina eta amorrua piztu ditu nire baitan. Erreza da oso belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigun ondarea izorratzea. Une bateko kontua da, eta auskalo noiz arte nabarituko diren ondorioak. Beharrezkoa al da gure bideak zabortegi bihurtzea? Zertarako? Ez al dago beste modurik? .


Cuántas veces, tras un día duro, me ha bastado con alejarme un poco del asfalto para recobrar la calma, como si el mero hecho de pasear por los campos y bosques limpiara mi alma y la vaciara de preocupaciones.  Pues así es la naturaleza,que nos sana con solo contemplarla.

Así que al encontrarme con este espectáculo, la tristeza, el dolor y la rabia se han apoderado de mí. ¡Qué facil es destrozar el legado de generaciones! ¿Es necesario convertir los caminos en vertederos? ¿Para qué?¿No hay otra manera de hacer las cosas?

Patxi Aiaratik
Z