domingo, 20 de enero de 2013

Rana bermeja y Rana ágil - Baso igelak - Brown frogsIn the ponds around Llano de Abaro in Larrimbe, in the town of Amurrio, (Basque Country) there are two species of brown frogs common in Europe living together: the Agile Frog (Rana dalmatina) and the European Common frog (Rana temporaria).
The morphological differences between both species can be easily observed in the photos: a fairly pointed snout in the case of the Agile Frog and a flatter profile in the case of the European Common Frog. The large eardrum close to the eye typical of the Agile contrasts with the eardrum of the Common Frog, smaller and not so near the eye.
Another difference can be appreciated in the throat: The Agile frog has a clear area in the centre whereas the common Frog’s throat has dark blotches. And the final evidence: If compared to the Common Frog, the Agile has unusually long hind legs which, if stretched, surpass the head.
 
Berriz ere hasi da igel jauzkariaren (Rana dalmatina) ugaltze sasoia gure eskualdean. Aurten, zortzigarren urtea izango da bere populazio dinamikaren jarraipen sistematikoa egiten dugularik, horretarako Aiarako putzu ezberdinetan erruteen zenbaketaz baliatuz.
Urtarrilak 11-an Larrinbeko Llano de Abaro-ko putzuetara hurbildu ginen, Amurrioko udalerrian. Han zeuden putzuetan berreskuraketa lanak egin ziren ihaz, baso lanen ondorioz larriki kaltetuak izan bait ziren putzuok.

Un año más se ha iniciado el ciclo reproductor de la rana ágil (Rana dalmatina) en nuestra comarca. Este será el octavo año en el que vamos a hacer un seguimiento sistemático de la dinámica de la población mediante el conteo de las puestas en las diferentes charcas de nuestra comarca.
El pasado día 11 de enero nos acercamos a las charcas del Llano de Abaro en Larrinbe, municipio de Amurrio, donde hace un año se llevaron a cabo trabajos de recuperación de las charcas allí existentes que fueron anteriormente severamente alteradas durante la ejecución de  trabajos forestales. 
En junio de 2.010, trabajos forestales en el Llano de Abaro afectaron a las charcasCharca del Llano de Abaro en marzo de 2.012


Bertako lau zokoguneak urez beterik aurkitu genituen, eta igel jauzkariaren sasoiko lehen erruteak ikusi ahal izan genituen. Putzu hauetan igel arreen bi espezie aurki daitezke: igel jauzkaria (Rana dalmatina) eta igel gorria  (Rana temporaria)
Las cuatro cubetas están llenas de agua y ya pudimos ver las primeras puestas de Rana dalmatina de la temporada. En esta charca conviven dos especies de ranas pardas: la rana ágil (Rana dalmatina) y la rana bermeja (Rana temporaria)


Zorionekoak gu, bi espezietako aleak aurkitu bait genituen, bina ar espezie bakoitzeko. Eta horrela haien arteko desberdintasun morfologikoak egiaztatzeko aukera izan genuen, arrek guretzat adeitsuki posatu bait zuten.
Igel jauzkariaren burua zorrotzagoa da gorriarena baino, honek muturra motzagoa, boribilagoa izanik
Tuvimos la suerte de encontrar ejemplares de las dos especies, cuatro machos (dos y dos) en total. Y así pudimos comprobar las diferencias morfológicas que distinguen las dos especies, gracias a que gustosamente posaron para nosotros.
La cabeza de la rana bermeja es más roma que la cabeza de la ágil, que tiene una forma más puntiaguda.
 

La punta de la cabeza de Rana temporaria es más chata que la de Rana dalmatinaEl "morro" de la rana ágil es puntiagudo. 

Igel jauzkariaren tinpanoa handiagoa da (begiaren pareko) eta begitik oso hurbil dago. Igel gorriarengan ordea, tinpanoa txikiagoa da eta begitik urrunago dago

El tímpano de la rana ágil es más grande (caso como el ojo) y está muy cerca de éste. Sin embargo en la rana bermeja el tímpano es más pequeño y está más separado del ojo.


Tímpano de Rana dalmatina
Tímpano de Rana temporaria

Arrei  ugaltze garaian eskuetan ateratzen zaizkien kallosidadeak, igel gorriaren kasuan nabarmenki ilunak dira, ia beltzak, eta argiagoak, arreak, igel jauzkariarengan.


Las protuberancias tuberculosas que les salen a los machos durante el celo son claramente oscuras, casi negras, en el caso de la rana bermeja y de un color pardo en el caso de la ágil.Igel gorriaren kallosidadeak nabarmenki ilunak dira
Igel jauzkiaern kallosidadeak argiak dira
Igel jauzkariaren eztarriaren ingurua txuria izaten da. Igel gorriarengan ilunagoa izaten da, batzutan pardo kolorez zikindua, batez ere eztarriaren alboetan.


El color de la zona de la garganta es blanco en el caso de la rana ágil. En la rana bermeja el color es más oscuro, y más manchado con un tono pardusco, sobre todo en los laterales de la garganta.


La garganta de Rana dalmatina es de color claro, casi blanco, sin manchas


La garganta de Rana temporaria es más oscura, con manchas

Llano de Abaro-n, igel gorriaren kolorea zera izaten da, “gorriagoa”, igel jauzkariarena baino arre-gorrixkagoa, azken hau ordea, argiagoa eta grisaxkagoa izanik (Baino batzutan, igel gorrien arrek muki-likatsu batez estalita ageri dira, gris ilun kolorekoa)
En el Llano de Abaro el color de las bermejas, es eso, más bermejo, más pardo rojizo que la ágil, que adquiere un color pardo claro, grisáceo. (Pero en ocasiones los machos de bermeja muestran una viscosidad gris oscura)Rana bermeja, de color pardo-rojizo oscuro


Rana ágil, de color pardo-grisáceo

Eta azkenik frogarik bereizgarriena. Atzeko gorputzadarrak aurrera luzatuta eta lehen tarsoa tolestuta, igel jauzkariaren kasuan tarsoa bere muturratik haruntzago dago nabarmenki. Igel gorriarengan apenas iristen da muturrera, bere gorputzadarrak motzagoak izaki. Saiakera hau egiteak, ordea, piztitxoa manipulatzea eskatzen du, eta hau ez da gomendagarria. Dasta dezagun bere presentzia molestatu gabe!
Y finalmente la prueba de fuego. Si estiramos hacia adelante las patas traseras y doblamos el primer tarso, éste supera a la cabeza en el caso de la rana ágil, al contrario de la bermeja, que no lo supera. Esto se debe a que la ágil tiene las extremidades posteriores más largas. De cualquier modo, para hacer esta prueba hay que manipular al pobre animalillo, lo cual no es muy recomendable. ¡Disfrutemos de su presencia sin molestarlos!


Las patas de rana bermeja son más cortas, en proporción al cuerpo, que las de rana ágil

Estirando la pata trasera y doblando la última articulación tibio-tarsal en rana ágil, sobrepasa la cabeza

Kontuan hartu behar da ere igel gorriak erruteak landaretzaren gainean jarri ohi duela, besterik gabe. Igel jauzkariak ordea landaretzan ensartatzen dituu, ahal duenean behintzat.
Gehienetan, igel gorriaren errunaldia Igel jauzkariarena baino goiztiarra izan ohi da, bainan ez beti. Sasoi hontan bi espezieen errunaldia batera gertatzeak interes berezia ematen dio gertakizunari. Eta nola ez, galdera berriak sortzen dizkigu…
Nolakoa izango da bi espezietako arren arteko interakzioa? Saiatuko al dira elkarri nobiak lapurtzen? Plasta hutsak bihurtuko al dira? Espezie bakoitza bere aldetik kantuan ibiliko al da, ala orfeoi mixtoa osatuko dute? Eta galderarik premiazkoena (arrentzat behintzat), NON DEMONTRE SARTU DIRA NESKAK!!!?
Además debemos tener en cuenta que las puestas de bermeja no se insertan en la vegetación, mientras la de la rana ágil si lo hacen, siempre que la haya lógicamente.
Habitualmente la puesta de la bermeja es más temprana que la de la ágil, pero no siempre sucede así. Esta temporada, la presencia de las dos especies en celo simultáneamente añade interés al evento. Además de plantear incógnitas…
¿Cómo se llevan las dos especies de machos entre ellas? ¿Intentan quitarse las novias? ¿Se vuelven pesaos? ¿Cada una canta por su cuenta o forman orfeones mixtos? Y lo más acuciante, (al menos para ellos) ¿DÓNDE SE HAN METIDO LAS CHICAS!!!?
Xabi eta Patxi Aiaratik

lunes, 14 de enero de 2013

Tejones y atropellos /Azkonarrak eta harrapatzeak


Aurreko udan azkonarren gordeleku bat aurkitu nuen ezustean Olabezarren, baso-pista batetik 50 metrora eta inguruan hazten den sasitza itxiari esker ondo babestua. Antza denez, lur-eremu horretan zulatzea erraza izan beharko du, 200m2-ko gainazalean zortzi zulotxo inguru kontatu bainituen eta beraz, leku horrek familia-talde bati aterpe eman ziezaiokeen.

Este verano descubrí casualmente en Olabezar una madriguera de tejones o tejonera a escasos cincuenta metros de una pista forestal, muy bien disimulada por la espesa maleza que crece alrededor.  El terreno en el que se encuentra debe ser fácil de excavar pues conté hasta ocho bocas en una superficie de unos 200 m2 por lo que podría albergar o haber albergado un grupo familiar.


Hona hemen gordeleku horren bizilagun posiblea, leku horretatik 300 metro ingurura gauez egindako ibilalditxoa egiten. Azkonarra (Meles meles) dugu, tasugo bezala ezagutua. Euria dela eta bustita dago, baina ondo ikus daiteke nolakoa den: zaparrotea, sendoa eta ilaje grisa, zuri koloreko burua eta alboetan marra beltz bana.

He aquí a uno de los posibles moradores de la tejonera sorprendido en una de sus correrías nocturnas a escasos trescientos metros de dicha madriguera: un ejemplar de tejón (Meles meles), popularmente conocido como tasugo. Se encuentra mojado por la lluvia pero se observa su inconfundible aspecto rechoncho, robusto y de pelaje grisáceo, y una cabeza alargada de color blanco con dos bandas laterales negras.


Izan ere, lokatzan utzitako aztarnek argi utzi zuten inguru horietatik zebilela. Praktika apur batekin erraz identifikatu daitezke animaliaren aztarnak, oin-zola guztia, bost hatzak eta azazkalak, ondo markatuta uzten dituztelako. Hauek bereziki egokiak dira lurrean zulatu eta uxar egiteko.

Y es que las abundantes huellas dejadas en el barro hacían adivinar su presencia en la zona. Con un poco de práctica sus huellas no son difíciles de identificar pues marcan toda la planta del pie, los cinco dedos y las uñas, que destacan por su tamaño y que le permiten excavar con facilidad.


Gure lurraldea bezalako eskualde heze hauetan animalia honen elikagai nagusia den
zizarea erraztasun handiz harrapatzen du azkonarrak, azazkal luzedun gorputz-adar indartsuei eta mutur mugikor eta gihartsu bati esker. Halarik ere, mikromamiferoak, intsektuak eta landareak ere jaten ditu maiz. Horrez gain, burezurraren egiturak azkonarra orojalea dela adierazten du: nabarmentzen den gezi-formako gandorra (non gihar tenporala dago sartuta) batu du  eta hagin handi batzuk, edozein motatako elikagai txikitzeko gai direnak.Gracias a las poderosas extremidades dotadas de estas fuertes y alargadas uñas y a su hocico, musculado y móvil, el tejón consigue apresar lombrices, su principal fuente de alimento en regiones húmedas como nuestra comarca, aunque también forman parte de su dieta generalista  micromamíferos, insectos o vegetales. El cráneo también delata su dieta omnívora: una pronunciada cresta sagital donde se inserta el músculo temporal y unos grandes molares son capaces de triturar todo tipo alimentos.Zoritxarrez, errepidean auto batek harrapatuta da azkonarra ikusteko modurik ohikoena. Egun maiz gertatzen da eta horregatik, animalia hauen %50ek ez dituzte bi urteak betetzen. Arabako kantauriar eskualdean harrapatze gehien pairatzen dituen haragijalea dugu: izan ere, igaro den udazkenean lau harrapatze kontatu nituen. Dena den, errealitatean gehiago direla esango nuke.Desgraciadamente, la forma más habitual de observar un tejón es atropellado en una carretera, hecho bastante frecuente hoy en día y una de las razones por las que el 50% de los individuos no llega a los dos años de edad. En la comarca cantábrica alavesa es el carnívoro que más atropellos sufre: únicamente durante este otoño he contabilizado cuatro atropellos, número seguramente muy por debajo del dato real.Mendi-bideek, errepideek eta autobiek faunaren espezie ezberdinek egunero zeharkatzen dituzten lurraldeak inbaditu eta moztu egiten dituzte eta honela, heriotz- tranpak bilakatzen dira, ez bakarrik azkonarrentzat, baita lepahoria, kirikinoa, basakatua, basurdea, orkatza eta bisoi europarrarentzat ere.

Las pistas, carreteras y autovías invaden y cortan los territorios por los que transitan diariamente o migran diferentes especies de fauna y se convierten así en trampas mortales no sólo para tejones sino también para martas, erizos, gatos monteses, jabalíes, corzos o visones europeos.Hortaz, arazo honen konponbidea honako hau izango litzateke; istripuak eta harrapatzeak areagotzen diren lekuetan hesiak eta faunarentzako igarobideak eraikitzea. Izan ere, hauek dira gure lurraldeko leku horiek: Markijana- Luiandoko saihesbidea, Ibagueneko bidegurutzea, Zuazako Inciel zonaldea, Los Olmos-eko bidegurutzea, Laudioko saihesbidea eta Lanteno. Halarik ere, aipatutako puntu beltz hauetan ez da oraindik arazoari aurre egiteko neurririk hartu.

La solución pasa por la construcción de barreras y pasos de fauna en aquellos lugares donde se prevea o se haya detectado mayor número de incidentes y atropellos, que en nuestra comarca son los siguientes: Markijana-Variante de Luiaondo, cruce de Ibaguen, zona de Inciel en Zuaza, cruce de Los Olmos, Alto de la Choza, variante de Llodio y Llanteno. Sin embargo, en ninguno de estos puntos negros se han adoptados tales medidas para que se eliminen o al menos se atenúen sus efectos.

Gustavo