lunes, 14 de enero de 2013

Tejones y atropellos /Azkonarrak eta harrapatzeak


Aurreko udan azkonarren gordeleku bat aurkitu nuen ezustean Olabezarren, baso-pista batetik 50 metrora eta inguruan hazten den sasitza itxiari esker ondo babestua. Antza denez, lur-eremu horretan zulatzea erraza izan beharko du, 200m2-ko gainazalean zortzi zulotxo inguru kontatu bainituen eta beraz, leku horrek familia-talde bati aterpe eman ziezaiokeen.

Este verano descubrí casualmente en Olabezar una madriguera de tejones o tejonera a escasos cincuenta metros de una pista forestal, muy bien disimulada por la espesa maleza que crece alrededor.  El terreno en el que se encuentra debe ser fácil de excavar pues conté hasta ocho bocas en una superficie de unos 200 m2 por lo que podría albergar o haber albergado un grupo familiar.


Hona hemen gordeleku horren bizilagun posiblea, leku horretatik 300 metro ingurura gauez egindako ibilalditxoa egiten. Azkonarra (Meles meles) dugu, tasugo bezala ezagutua. Euria dela eta bustita dago, baina ondo ikus daiteke nolakoa den: zaparrotea, sendoa eta ilaje grisa, zuri koloreko burua eta alboetan marra beltz bana.

He aquí a uno de los posibles moradores de la tejonera sorprendido en una de sus correrías nocturnas a escasos trescientos metros de dicha madriguera: un ejemplar de tejón (Meles meles), popularmente conocido como tasugo. Se encuentra mojado por la lluvia pero se observa su inconfundible aspecto rechoncho, robusto y de pelaje grisáceo, y una cabeza alargada de color blanco con dos bandas laterales negras.


Izan ere, lokatzan utzitako aztarnek argi utzi zuten inguru horietatik zebilela. Praktika apur batekin erraz identifikatu daitezke animaliaren aztarnak, oin-zola guztia, bost hatzak eta azazkalak, ondo markatuta uzten dituztelako. Hauek bereziki egokiak dira lurrean zulatu eta uxar egiteko.

Y es que las abundantes huellas dejadas en el barro hacían adivinar su presencia en la zona. Con un poco de práctica sus huellas no son difíciles de identificar pues marcan toda la planta del pie, los cinco dedos y las uñas, que destacan por su tamaño y que le permiten excavar con facilidad.


Gure lurraldea bezalako eskualde heze hauetan animalia honen elikagai nagusia den
zizarea erraztasun handiz harrapatzen du azkonarrak, azazkal luzedun gorputz-adar indartsuei eta mutur mugikor eta gihartsu bati esker. Halarik ere, mikromamiferoak, intsektuak eta landareak ere jaten ditu maiz. Horrez gain, burezurraren egiturak azkonarra orojalea dela adierazten du: nabarmentzen den gezi-formako gandorra (non gihar tenporala dago sartuta) batu du  eta hagin handi batzuk, edozein motatako elikagai txikitzeko gai direnak.Gracias a las poderosas extremidades dotadas de estas fuertes y alargadas uñas y a su hocico, musculado y móvil, el tejón consigue apresar lombrices, su principal fuente de alimento en regiones húmedas como nuestra comarca, aunque también forman parte de su dieta generalista  micromamíferos, insectos o vegetales. El cráneo también delata su dieta omnívora: una pronunciada cresta sagital donde se inserta el músculo temporal y unos grandes molares son capaces de triturar todo tipo alimentos.Zoritxarrez, errepidean auto batek harrapatuta da azkonarra ikusteko modurik ohikoena. Egun maiz gertatzen da eta horregatik, animalia hauen %50ek ez dituzte bi urteak betetzen. Arabako kantauriar eskualdean harrapatze gehien pairatzen dituen haragijalea dugu: izan ere, igaro den udazkenean lau harrapatze kontatu nituen. Dena den, errealitatean gehiago direla esango nuke.Desgraciadamente, la forma más habitual de observar un tejón es atropellado en una carretera, hecho bastante frecuente hoy en día y una de las razones por las que el 50% de los individuos no llega a los dos años de edad. En la comarca cantábrica alavesa es el carnívoro que más atropellos sufre: únicamente durante este otoño he contabilizado cuatro atropellos, número seguramente muy por debajo del dato real.Mendi-bideek, errepideek eta autobiek faunaren espezie ezberdinek egunero zeharkatzen dituzten lurraldeak inbaditu eta moztu egiten dituzte eta honela, heriotz- tranpak bilakatzen dira, ez bakarrik azkonarrentzat, baita lepahoria, kirikinoa, basakatua, basurdea, orkatza eta bisoi europarrarentzat ere.

Las pistas, carreteras y autovías invaden y cortan los territorios por los que transitan diariamente o migran diferentes especies de fauna y se convierten así en trampas mortales no sólo para tejones sino también para martas, erizos, gatos monteses, jabalíes, corzos o visones europeos.Hortaz, arazo honen konponbidea honako hau izango litzateke; istripuak eta harrapatzeak areagotzen diren lekuetan hesiak eta faunarentzako igarobideak eraikitzea. Izan ere, hauek dira gure lurraldeko leku horiek: Markijana- Luiandoko saihesbidea, Ibagueneko bidegurutzea, Zuazako Inciel zonaldea, Los Olmos-eko bidegurutzea, Laudioko saihesbidea eta Lanteno. Halarik ere, aipatutako puntu beltz hauetan ez da oraindik arazoari aurre egiteko neurririk hartu.

La solución pasa por la construcción de barreras y pasos de fauna en aquellos lugares donde se prevea o se haya detectado mayor número de incidentes y atropellos, que en nuestra comarca son los siguientes: Markijana-Variante de Luiaondo, cruce de Ibaguen, zona de Inciel en Zuaza, cruce de Los Olmos, Alto de la Choza, variante de Llodio y Llanteno. Sin embargo, en ninguno de estos puntos negros se han adoptados tales medidas para que se eliminen o al menos se atenúen sus efectos.

GustavoNo hay comentarios:

Publicar un comentario