jueves, 20 de diciembre de 2012


PERRETXIKOAK ETA ONDDOAK I / SETAS Y HONGOS I


Euskal Herrian perretxikoak hartzeko ohitura handia dago eta denbora pasa oso garrantzitsua bihurtzen ari da gure ingurunean. Udazkena da perretxikoen garairik oparoena, urtaro horretan ematen baita beharrezkoak dituzten hezetasun eta tenperaturak. Dena den, perretxikoa onddoaren fruitu gorputza besterik ez da, ugalketarako egitura berezitua beraz. Onddoa, berez, lurpean egoten da. Gorputza hifez osatuta dago, hau da, egitura zilindriko eta filiformeak, eta hauek osatutako multzoari mizelio deritzo (gorputz begetatiboa eratzen duena). Hazkuntza zentrifugoa daukate eta elikagaien xurgapena hifa hauek egingo dute. Ikusten nahikoa erreza da: baso batean lurzoruko orbela kendu eta bertan topatzen dugun kotoi antzeko egitura besterik ez dugu bilatu behar eta.

Aleuria aurantia (kopa itxura duen
Pezizales  ordeneko askomikota)
En el País Vasco es tradición recoger setas y cada vez es más la gente que se acerca a los bosques en busca de estos cantos de sirena para el paladar. La mayoría de las setas aparecen en otoño, que es la época en la que se dan las condiciones de humedad y temperatura óptimas. Sin embargo, la seta no es más que el cuerpo fructífero del hongo, es decir, la parte reproductora. El hongo (el cuerpo vegetativo) es una estructura, a menudo enterrada en el suelo forestal, formado por un grupo de hifas llamado micelio. Éstas, que presentan un crecimiento centrífugo, son las responsables de su alimentación.

Onddoen erreinua (“Fungi”) oso dibertsoa da, 100.000 espezie deskribatu direlarik. Bertan topatzen ditugu oso organismo desberdinak: hain preziatuak diren perretxikoetatik hasita, lizun zein garrantzia ekonomiko handia duten legamietaraino. Tamainaren arabera bi talde bereizten dira: mikromizetoak (onddo mikroskopikoak) eta makromizetoak (begi bistaz ikus daitezkeen onddoak). Bigarren talde honen barne sailkatzen dira jangarriak diren perretxikoak. Alde batetik, Basidiomycota filoa daukagu. Talde honen barne ezagunenak egiten zaizkigun perretxikoak ditugu: jateko oso goxoak diren onddo zuria (Boletus edulis) eta urretxa (Russula cyanoxantha), edota oso pozoitsua den hiltzaile berdea (Amanita phalloides). Bestalde, Ascomycota filoa daukagu. Talde honetako perretxikoak itxura arraroak dituzte (kopa itxura askotan) eta ezezagunagoak dira. Dena den, badira espezie ezagun batzuk ere, ibai ertzetan eta udaberrian ikusten dugun karraspina (Morchella esculenta) adibidez. Bi filoak, esporak eta hauek garatzeko modua, bizi-zikloa zein hifen dotazio genetikoa dela eta desberdintzatzen dira, besteak beste.
Amanita muscaria (itxura arrunta duen
perretxikoa. Agaricales ordena, basidiomikota
taldean)

Crucibulum laeve (Nidulariales ordeneko basidiomikota)
El reino de los hongos (Fungi) es muy diverso; existen unas 100.000 especies descritas. En este grupo encontramos organismos diferentes: desde las apreciadas setas, hasta los mohos y las levaduras, muy importantes para  nuestra economía. En función del tamaño se establecen dos grupos: los micromicetos u hongos microscópicos; y los macromicetos, visibles a simple vista. Dentro de este segundo grupo encontramos las setas, que a su vez se dividen en otros dos grupos: por un lado el filo Basidiomycota, que integra las setas más conocidas, como son el boleto comestible (Boletus edulis) y la carbonera (Russula cyanoxantha), o la mortal oronja verde (Amanita phalloides); por otro lado, encontramos el filo Ascomycota. Las setas de este grupo tienen formas inusuales (forma de copa, por ejemplo), siendo además menos populares que las del primer grupo. Sin embargo, existen algunas especies conocidas, como la colmenilla (Morchella esculenta), especie que en primavera aparece en las orillas de los ríos. Los dos grupos se diferencian, entre otras características, en las esporas y el proceso de creación de éstas, el ciclo de vida y la dotación genética de las hifas.

Talde bakoitzaren barnean ere, forma eta bizi-zikloari dagokion dibertsitatea oso handia da. Boletus generoko perretxikoen himenoforoa (zati emankorra) poroz osatuta dago eta beraz, esponja baten itxura dauka. Esnegorrian (Lactarius deliciosus), aldiz, orriak agertzen dira. Baina ez hori bakarrik. Basidiomycota filoan bertan sailkatzen dira ere zuhaitzen enbor eta adarretan topatzen ditugun ardagaiak (Fomes fomentarius, adibidez), itxura guztiz desberdina azaltzen dutenak. Baita Puccinia graminis ere, zekaleak zoltzen dituen onddo espeziea. Hauek dira, aipatutako izugarrizko dibertsitatea azaltzen duten adibidetako batzuk.

Xylaria polimorpha (Sphaeriales ordena, askomikota)
Dentro de estos grupos la diversidad de formas y estrategias de vida es enorme. Claro ejemplo de ello es que el himenóforo (la parte fértil) está compuesto por poros en el género Boletus, que le dan a esta parte la textura y forma de una esponja, mientras que en el níscalo (Lactarius deliciosus), presenta láminas. Dentro del mismo filo Basidiomycota encontramos a los yesqueros, como Fomes fomentarius, que viven en los troncos de los árboles y muestran una forma completamente diferente; mientras que otras especies, como la Puccinia graminis, parasitan a los cereales. Y estos son sólo algunos ejemplos de la increíble diversidad que los hongos nos ofrecen.

Fuligo septica (Mixomikota, Physarales
ordena)
Baina hau guztia ez da perretxikoekin bukatzen.  Onddo mikroskopikoen artean oso talde garrantzitsu eta dibertsoak azaltzen dira. Chytridiomycota filumean, adibidez, gaur egun oso ezaguna den Batrachochytrium dendrobatidis espeziea topatzen dugu, mundu mailan anfibio espezie eta populazioak akabatzen dituena. Glomeromycota filumeko espezie denak gure basoko landareen sustraiekin elkartzen dira. Modu honetan landareek beharrezkoak dituen elikagaiak lortzen dituzte eta horrek lur lehorraren konkista erraztu zien orain dela 480 milioi urte. Edota Myxomycota, fase ameboideoa azaltzen duen onddo muzilaginotsu taldea, onddo eta protozoo bitarteko ezugarriak dituenak.
Ganoderma adspersum (Aphyllophorales ordeneko basidiomikota)

Pero no todo acaba en las setas. Entre los hongos microscópicos existen grupos muy importantes y diversos como el filo Chytridiomycota, que incluye al famoso hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que está acabando con las poblaciones de anfibios en todo el mundo. El filo Glomeromycota, donde todas las especies que lo conforman se encuentran asociadas a las raíces de las plantas y árboles de nuestros bosques. De este modo, las plantas consiguen nutrientes que de otra forma no conseguirían y sin los cuales no podrían haber colonizado la tierra hace 480 millones de años. O los Myxomycota, hongos mucilaginosos, con fase ameboide que presentan características mixtas entre hongo y protozoo.

Maider Iglesias

No hay comentarios:

Publicar un comentario