lunes, 27 de julio de 2015

El fin de los árboles trasmochos /Zuhaitz lepatuen azkena

Robles pedunculados trasmochos (Quercus robur). Murga
Paseando por cualquier rincón de nuestra comarca, en el mismo núcleo urbano de un pueblo o en zonas altas de montaña, nos sorprende siempre el hallazgo de algún árbol trasmocho, vestigio de un sistema de explotación del bosque que estuvo vigente durante varios siglos.
Gure bailarako edozein bazterretan gabiltzala, baita herri baten erdi-erdian edota mendi goian ere, deigarria gertatzen zaigu beti zuhaitz lepaturen bat aurkitzea, zenbait mendez erabili izan den basoa ustiatzeko modu baten arrastoa.

En vez de cortar el árbol por el pie se le dejaba crecer 2,5-3 metros y a partir de esa altura y cada cierto número de años (dependiendo de la especie y usos de la madera) se iban extrayendo las gruesas ramas que se habían dejado crecer. Se aprovechaba así la madera a la vez que permitía que el ganado pastase bajo su sombra.
Zuhaitza oinetik moztu beharrean, 2,5-3 metro bitarteraino hazten uzten zen, eta garaiera horretatik gora, eta zenbait urtez behin (zuhaitz motaren eta zuraren erabileraren arabera) hazten utzitako adar lodiak moztuz joaten zen. Era horretara, zurari onura ateratzen zitzaion, batetik, eta abereak haren itzalean bazka zitezkeen, bestetik. 

El cultivo de árboles trasmochos en terrenos comunales fue una práctica habitual en muchas localidades para obtener beneficios de la venta de la madera. Aun hoy, y pese a las profundas transformaciones del paisaje sufridas en las últimas décadas, se pueden observar grupos, incluso, bosquetes de árboles trasmochos de las especies que fueron más rentables como robles pedunculados (Quercus robur), castaños, hayas  o melojos (Quercus pyrenaica).
Herri-lurretan zuhaitz lepatuak haztea ohiko jarduera izan ohi zen herri askotan, zura salduz dirua ateratzeko. Gaur egun, oraindik ere, eta azken hamarkadetan paisaian gertatu diren aldaketa sakonak gorabehera, zuhaitz lepatuen taldeak, eta are basotxoak, aurki daitezke, errentagarrienak izan ziren motatakoak, esate baterako, haritz kandudunak (Quercus robur), gaztainondoak, pagoak edota ametzak (Quercus pyrenaica).


Roble pedunculado trasmocho (Quercus robur). Baranbio.
Hayas trasmochas en Kuskumendi. Amurrio.
Castaños trasmochos. Okondo.
Melojos trasmochos (Quercus pyrenaica). Manurga.
Roble albar trasmocho (Quercus petraea). Baranbio.
Aunque realmente los usos dados a la madera eran tantos que todo árbol era sometido a algún tipo de poda para su aprovechamiento, y así también encontramos encinas, quejigos, fresnos o tilos trasmochos, especies de menor importancia maderera pero muy útiles en las economías domésticas que los empleaban para leña, ramón para el ganado, aperos, etc. Sin olvidar otro tipo de podas como la monda de los chopos.
Nolanahi dela ere, zuraren erabilerak hain ugariak ziren, zuhaitz oro baliatzen baitzen inausketa-moduren bat egiteko, eta hala, arte, erkametz, lizar eta ezki lepatuak ere aurkitzen dira, zurgintzarako hain baliagarriak ez ziren zuhaitz-motak, baina etxeko ekonomiarako oso erabilgarriak, su-egurretarako, abereei kimuak jaten emateko, lanabesak egiteko, eta abar. Ez dira ahaztu behar beste inausketa modu batzuk ere, esate baterako makalen adar xurgatzaileen mozketa. 


Fresnos trasmochos. Baranbio.
Encina trasmocha. Santa Lucía.
Tilos trasmochos. Llanteno.
Quejigo trasmocho. Unzá.
Los conocimientos sobre la técnica del trasmochado o simplemente los recuerdos de aquel paisaje adehesado que formaban los trasmochos van desapareciendo conforme mueren las personas más mayores, y a lo largo de los años iremos perdiendo también e irremediablemente los propios árboles trasmochos.

Lepatzearen teknikari buruzko ezagutza, edota zuhaitz lepatuek eratzen zuten paisaiaren oroitzapenak desagertuz doaz, pertsona zaharrenak hil ahala, eta urteen poderioz zuhaitz lepatuak berak ere galduz joango gara, ezinbestean. 


Fotografías de 2015. 

Gustavo.

viernes, 17 de julio de 2015

NATURZALETASUN HEDONISTA
NATURZALETASUN HEDONISTA

Badago naturzaletasun heroiko bat, itxoite luzez, esnatze goiztiarrez, neke ugariz eta pazientzia eskergaz egina. Erabateko konpromisoa eskatzen du, erdietsitako saria askotan ez baita eskatutako eginahalaren parekoa. Irrikatzen den espeziearen ikustaldi iheskor bat, segundu eskaxak iraungo duen begirada trukea, agian irudi batean islatuko dena… ala ez. Edozein dokumentala ikustean, edo dokumentala posible egiten duen ezagutzaren aurrean, askotan ez gara ohartzen zenbateko neke eta inplikazioa dagoen irudi eder horien atzean.

Colias crecea, Pieride familiakoa, ugaria gure zelaietan

Badago beste naturzaletasun zentzuzko eta metodikoagoa, behapen sistematiko eta programatuetaz egina, aurretik finkatutako helburu eta prozedura jakinak jarraitzen dituena. Profesionaleek koordinatutako lan hauei esker, naturzale “amateur”-ok ere aukera daukagu apurka apurka zientzia eta ezagutza eraikitzeko. Eta hala, SACRE, NOCTUA, SARE, BMS eta holako programei esker, landetako hegazti, gau harrapakari, anfibio-narrasti eta tximeletei buruz dugun ezagutza zabaldu egiten da epe luzera egindako jarraipenen bidez. 

Gonepteryx rhamni Pieridae, "limonera" ere deitua, udaberrian goiztiarrena izan ohi da agertzen

Jainkoei esker, badago ere beste naturzaletasun mota bat, alper eta hedonista. Udaberriko lehen beroak iristen direnetik udazkeneko hotzak itzuli arte, gogoz ekiten diot “dolce far niente”-tik hain antzeko den honi. Ba al dago ba belazean etzanda gure inguruan borborka dabilen belazetako jendearen bizitza xeheak mirestea baino plazer handiagorik?

Iphiclides feisthamelii, Papilionidae. Handia eta hegalari trebea.
Gure landa, zelai eta basoetako argiunetan loratzea aspaldi hasi zen. Eta hara non ageri diren, distira koloretsuen artean bere hegaldi ezbaitsu bereizgarriaz, loreen arteko loria, pinpilinpauxak.

Lycaenidae familiak espezie ugari ditu, bereizteko zailak direnak. Txikak eta anberso urdin kolorekoa izan ohi dute.Tximeleten unibertsoa zabala eta anitza da oso, ugariak bere espezie eta familiak, sinestezinak helduek nahiz beldarrek beste intsektu edo landareekin sortzen dituzten harremanak, harrigarriak bere metabolismoaren misterioak. Oraingoan, ordea, ezagutza guzti hauek uxatzen ditut, eta eguzkiaren epeltasunean, belazean etzanda, edertasun hegalarien behatze huts eta alaian urperatzen naiz, gero eta sakonago.

Gonepterix cleopatra, Pieridae, bere ahizpa rhamni baino urriagoa.
Ardo eta larrosa egunak, zioen poetak. Tximeleta egunak, gehituko nuke.

Though nothing can bring back the hour
Of splendour in the grass, of glory in the flower…”
“Nahiz eta ezerk ez didan unea itzuliko
Belaze arteko disdirarena, lore arteko loriarena…”
William Wordsworth


Hay un naturalismo heroico, hecho de largas esperas, madrugones bestiales, grandes fatigas e infinita paciencia. Exige un compromiso total, pues a menudo el resultado cosechado no está a la altura del esfuerzo invertido. Una visión fugaz de la especie deseada, un cruce de miradas que apenas durará unos segundos, y tal vez llegue a reflejarse en una imagen… o tal vez no.

Vanesa atalanta, Nymphalidae

Existe otro naturalismo más razonable y metodico, que se materializa en observaciones sistemáticas y programadas, siguiendo unos protocolos y objetivos definidos de antemano. Gracias a estos trabajos coordinados por los profesionales, los naturalistas “amateurs” tenemos también la posibilidad de elaborar ciencia y conocimiento. Y de este modo, gracias a programas como SACRE, NOCTUA, SARE, BMS y tantos más, nuestro conocimiento sobre las aves de campiña, rapaces nocturnas, anfibios-reptiles y mariposas diurnas respectivamente, se amplía de manera progresiva con seguimientos realizados a largo plazo.

Aporia crataegi, pieridae, "elorriko txuria" ere deitua.
Gracias a los dioses, existe también otro tipo de naturalismo, perezoso y hedonista. Desde los primeros calores primaverales hasta la llegada de los fríos otoñales, acostumbro a entregarme con empeño a este naturalismo tan parecido al “dolce far niente”. Pues ¿hay acaso mayor placer que admirar tumbado en un prado como en derredor palpitan las diminutas vidas de los habitantes de la hierba?

Artogeia rapae, Pieridae
Hace ya tiempo que la floración explotó en nuestros prados y campiñas, en los claros de los bosques. Y helas aquí, como un esplendor colorido, haciendo acto de presencia con su característico volar titubeante, la gloria entre las flores, las mariposas.

Melanargia galathea, Satyridae familian ohikoak dira kolore ilunak
Maniola jurtina, Satyridae
El universo de las mariposas es amplio y diverso, numerosas son sus especies y familias, increíbles las relaciones que tanto adultos como orugas establecen con otros insectos o plantas, sorprendentes los misterios de su metabolismo. Pero sin embargo ahora alejaré de mi mente todos estos conocimientos, y tumbado en la hierba al tibio calor del sol, me dejaré sumergir, más y más profundamente, en la simple y gozosa contemplación de esta belleza voladora.

Vanesa atalanta, Nymphalidae, hegoak itxita hain desberdin.

Días de vino y rosas, decía el poeta. Días de mariposas, añadiría.

“Aunque nada pueda devolverme el instante
Del esplendor en la hierba, de la gloria entre las flores…”
William Wordsworth

Melitaea athalia? Nymphalidae.
Patxi Aiaratik