lunes, 27 de julio de 2015

El fin de los árboles trasmochos /Zuhaitz lepatuen azkena

Robles pedunculados trasmochos (Quercus robur). Murga
Paseando por cualquier rincón de nuestra comarca, en el mismo núcleo urbano de un pueblo o en zonas altas de montaña, nos sorprende siempre el hallazgo de algún árbol trasmocho, vestigio de un sistema de explotación del bosque que estuvo vigente durante varios siglos.
Gure bailarako edozein bazterretan gabiltzala, baita herri baten erdi-erdian edota mendi goian ere, deigarria gertatzen zaigu beti zuhaitz lepaturen bat aurkitzea, zenbait mendez erabili izan den basoa ustiatzeko modu baten arrastoa.

En vez de cortar el árbol por el pie se le dejaba crecer 2,5-3 metros y a partir de esa altura y cada cierto número de años (dependiendo de la especie y usos de la madera) se iban extrayendo las gruesas ramas que se habían dejado crecer. Se aprovechaba así la madera a la vez que permitía que el ganado pastase bajo su sombra.
Zuhaitza oinetik moztu beharrean, 2,5-3 metro bitarteraino hazten uzten zen, eta garaiera horretatik gora, eta zenbait urtez behin (zuhaitz motaren eta zuraren erabileraren arabera) hazten utzitako adar lodiak moztuz joaten zen. Era horretara, zurari onura ateratzen zitzaion, batetik, eta abereak haren itzalean bazka zitezkeen, bestetik. 

El cultivo de árboles trasmochos en terrenos comunales fue una práctica habitual en muchas localidades para obtener beneficios de la venta de la madera. Aun hoy, y pese a las profundas transformaciones del paisaje sufridas en las últimas décadas, se pueden observar grupos, incluso, bosquetes de árboles trasmochos de las especies que fueron más rentables como robles pedunculados (Quercus robur), castaños, hayas  o melojos (Quercus pyrenaica).
Herri-lurretan zuhaitz lepatuak haztea ohiko jarduera izan ohi zen herri askotan, zura salduz dirua ateratzeko. Gaur egun, oraindik ere, eta azken hamarkadetan paisaian gertatu diren aldaketa sakonak gorabehera, zuhaitz lepatuen taldeak, eta are basotxoak, aurki daitezke, errentagarrienak izan ziren motatakoak, esate baterako, haritz kandudunak (Quercus robur), gaztainondoak, pagoak edota ametzak (Quercus pyrenaica).


Roble pedunculado trasmocho (Quercus robur). Baranbio.
Hayas trasmochas en Kuskumendi. Amurrio.
Castaños trasmochos. Okondo.
Melojos trasmochos (Quercus pyrenaica). Manurga.
Roble albar trasmocho (Quercus petraea). Baranbio.
Aunque realmente los usos dados a la madera eran tantos que todo árbol era sometido a algún tipo de poda para su aprovechamiento, y así también encontramos encinas, quejigos, fresnos o tilos trasmochos, especies de menor importancia maderera pero muy útiles en las economías domésticas que los empleaban para leña, ramón para el ganado, aperos, etc. Sin olvidar otro tipo de podas como la monda de los chopos.
Nolanahi dela ere, zuraren erabilerak hain ugariak ziren, zuhaitz oro baliatzen baitzen inausketa-moduren bat egiteko, eta hala, arte, erkametz, lizar eta ezki lepatuak ere aurkitzen dira, zurgintzarako hain baliagarriak ez ziren zuhaitz-motak, baina etxeko ekonomiarako oso erabilgarriak, su-egurretarako, abereei kimuak jaten emateko, lanabesak egiteko, eta abar. Ez dira ahaztu behar beste inausketa modu batzuk ere, esate baterako makalen adar xurgatzaileen mozketa. 


Fresnos trasmochos. Baranbio.
Encina trasmocha. Santa Lucía.
Tilos trasmochos. Llanteno.
Quejigo trasmocho. Unzá.
Los conocimientos sobre la técnica del trasmochado o simplemente los recuerdos de aquel paisaje adehesado que formaban los trasmochos van desapareciendo conforme mueren las personas más mayores, y a lo largo de los años iremos perdiendo también e irremediablemente los propios árboles trasmochos.

Lepatzearen teknikari buruzko ezagutza, edota zuhaitz lepatuek eratzen zuten paisaiaren oroitzapenak desagertuz doaz, pertsona zaharrenak hil ahala, eta urteen poderioz zuhaitz lepatuak berak ere galduz joango gara, ezinbestean. 


Fotografías de 2015. 

Gustavo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario