miércoles, 21 de marzo de 2012

Lepazuria, baserrietan ohiko maizterra. /La garduña, un habitual inquilino en los caseríos.

Lepazuria (Martes foina) gure baso eta zelaietan bizi den beste haragijale txiki bat da. Katu bat baino zertxobait handiagoa da, arre gorriztatik arre ilunera bitarteko koloreak izan ditzake eta oso deigarria gertatzen da bere buztan luze eta iletsua, orekari eusteko kontrapisu gisa erabiltzen duena. Ez dago harekin nahas daitekeen beste espzierik, lepahoria (Martes martes) izan ezik, itxuraz eta kolorez antzekoa baita, baina badute desberdintasun bat, lepahoriak papar hori-laranja kolorea du eta lepazuriarena, berriz, zuria da eta kolore horrek aurreko gorputz adarren gainalde guztia estaltzen du.
La garduña (Martes foina) es otro pequeño carnívoro silvestre que habita nuestros bosques y campos. Es un poco mayor que un gato, de un color que va del pardo rojizo  al pardo oscuro, de patas cortas y es llamativa su larga y poblada cola que la usa como balancín para mantener el equilibrio. No puede confundirse con ninguna otra especie a excepción de la marta (Martes martes), también de aspecto y color parecido pero mientras ésta posee un babero amarillo-naranja el de la garduña es blanco extendiéndose, además, por la parte superior de sus extremidades anteriores.

Espezie ugaria eta ongi banatua da, baina ohitura gautarrak dituenez ez da ikusten batere erraza. Bere ugaritasunaren arrazoia elikadurari dagokionez orojale izatea da: bere dieta gehienbatean karraskariek osatzen badute ere, hegazti txikiak, urlehortarrak, narrastiak, fruituak eta are haratustela eta gizakien hondakinak ere jaten ditu.  
Es una especie abundante y bien distribuida pero al ser de hábitos nocturnos no es nada  fácil poder observarla. Una de las razones de su abundancia es su carácter generalista respecto a la alimentación: aunque su dieta pueda consistir en un elevado consumo de roedores también se alimenta de pajarillos, anfibios, reptiles, frutos e, incluso, carroña y desperdicios humanos.

Gainera era askotako habitatak kolonizatzen ditu. Aiaran berriz oihandutako pinudietan, erkamezti basoetan, ibai ondoetakoetan, belardietan eta are Amurrioko eta Laudioko hiri erdian ere aurkitu izan dira.
Además coloniza hábitats muy diversos. En Ayala se le ha podido detectar en pinares de repoblación, quejigales, bosques de ribera, campiñas y hasta en el mismo centro urbano de Amurrio y Llodio.

Garai batean ohikoa zen lepazuriak etxe, baserri eta txaboletan janari bila sartzea, eta baita babesteko edota umetzeko ere. Baserritarrek ongi ezagutzen zituzten eta lakio eta zepoak jarri ohi zituzten harrapatzeko.
Antiguamente era habitual que las garduñas se introdujesen en casas, caseríos y cabañas en busca de comida e, incluso, que los eligiesen para refugiarse o criar. Los baserritarras conocían muy bien su existencia y colocaban trampas y cepos para atraparlas.

Gure bailaran ateratako argazki hauek guztiek era askotako giroetara egokitzeko duten gaitasun hori erakusten dute: mendiko pagadiak Angulo mendian, Pinus radiata delakoen pinudiak Olabezarren, erkamezti basoak Belandian, Izoria ibaiaren ertzak, eta abar.
Todas estas imágenes realizadas en nuestra comarca muestran esa adaptación a una amplia variedad de ambientes: hayedos de montaña en la sierra de Angulo, pinares de Pinus radiata en Olabezar, quejigales en Belandia, riberas del río Izoria, etc.

Sarritan ikusi ohi dira bere iraizkinak harri irtenen gainean bidean aurrera. Ilunak dira, mutur batean kamutsak eta bestean, berriz, zorrotzak, batzuetan bihurrituak. Zentimetro eta zentimetro eta erdi bitartekoak izan ohi dira lodieran, eta 5-10 cm bitartekoak luzeran.
No es raro ver sus excrementos encima de piedras sobresalientes a lo largo de un camino. Son oscuros, romos en un extremo y acabado en punta en el otro, a veces retorcidos y suelen medir de 1 a 1’5 cm de grosor y entre 5 y 10 cm de longitud.
Baina zoritxarrez, autoek azpian hartzen dituztenean ikusten dira gehienetan lepahoriak, eta hori oso sarritan gertatzen da zirkulazio handiko errepide tarteetan, Luiandoko ingurabidean edota Zumarren bidegurutzean Izorian
Pero desgraciadamente, la mayor parte de las veces que puede observarse una garduña es cuando aparece atropellada, hecho relativamente frecuente en tramos de carreteras con una alta densidad de tráfico como la circunvalación de Luyando o el cruce de los Olmos en Izoria.

Gustavo
Foto Enrique Arberas.

1 comentario:

  1. muy buenas fotos,supongo que seran de fototrampeo...he intentado hacerme seguidor de vuestro blog pero algo me da problemas... podéis si queréis echar un vistazo al mio, quizás encontréis alguna información que os interese...saludos
    nor
    cuaderno de campo de norber

    ResponderEliminar