viernes, 16 de marzo de 2012

La reproducción de la rana ágil (Rana dalmatina) en el Alto Nervión (II) Aría de Larrinbe-Padureta

Aurten ere, diskretuki, zalaparta handirik gabe, igel jauzkariaren ezteiak amaitzen doaz. Bospasei astetan, Aiara eta inguruneko putzu batzuen gauak ar eta emeen arteko laisterketa eta besarkadaz animatu dira. Dagoeneko ale gutxi geratzen da uretan. Gehienak bere bizimodu izkutu eta misteriotsura itzuli dira, lehorrean, sasien artean. Baina bere pasioaren lekuko, hor daude utzitako arraultz piloak, etorkizunerako itxaropena.

Igel jauzkaria babestutako espeziea da, estatuan bakarrik Araba, Bizkaia eta Nafarroan aurkitzen delarik. Aiaran 7gn urtea da bere populazioen zenbaketa egiten dugula. Gutxi daude, eta paisaian egondako aldaketek kaltea egiten diote, berari eta ugaltzeko ezinbestez behar dituen putzuei. Ez da erreza igela egunargiz ikustea, gautiarrak bait dira. Argazki hauek ihazkoak dira, ugalsasoi bete-betean ateratakoak. Arraultzak ordea ikusterrazak dira, arreta apur bat begiratuz gero... bai guretzat, baita zikoin, lertxun eta basahaterentzat ere. Baina zorte pixka batez lagundurik, datorren urtean ere otsaileko hotzekin batera hitzordura agertuko dira.


Otro año más, discretamente, la rana ágil ha celebrado sus esponsales. Durante cinco o seis semanas, las noches de algunas charcas de Ayala y alrededores se han visto animadas con las carreras y los abrazos de machos y hembras. Para ahora, ya quedan pocas en el agua. Casi todas han vuelto a su vida oculta y misteriosa, fuera del agua, entre la vegetación. Pero ahí quedan las masas de sus huevas, testigos de su pasión, esperanza de futuro.

La rana ágil es una especie protegida, que en la península solo aparece en Araba, Bizkaia y Nafarroa. En Aiara son ya siete los años que llevamos controlando sus poblaciones. Es escasa, los cambios habidos en el paisaje la perjudican, a ella y a las charcas que necesita para reproducirse. No es fácil verlas de día, pues son más bien nocturnas. Estas fotos son del año pasado, sacadas en plena temporada de celo. En cambio, sus huevos son fáciles de detectar a poco que nos fijemos... tanto para nosotros como para cigüeñas, garzas y azulones. Pero con un poco de suerte, el próximo año también acudirán a la cita, junto con los fríos de febrero.


Un carácter distintivo de la especie es que ensarta las puestas en las ramas de la vegetación acuática.Martxoaren bigarren hamabostaldian gaude. Udaberria badago gure artean eta egunak gero eta luzeagoak dira. Hau dela eta Goi Nerbioiko baso-igel jauzkarientzat amodiozko besarkadak amaitu dira. Oraindik ere errute ipini berriak ikustea posible bada ere, gehiengoak nahikoa garatuta daude, enbrioia hazia,

Estamos entrando en la segunda quincena de marzo, la primavera está ya aquí, los días alargan, y para las ranas ágiles del Alto Nervión han acabado los días de los abrazos amorosos. Todavía es posible ver algunas puestas de pocos días, pero la mayoría de ellas ya se encuentran bastante desarrolladas, con el embrión muy crecido.


eta zenbaitetan zapaburuak arrautzetatik atera dira. Adibide gisa Aria de Larrinben (Amurrio) ateratako honako argazkia.

y algunos renacuajos ya han nacido, como este del Aría de Larrinbe (Amurrio)


Aría de Larrinbe/Padureta

Aria de Larrinbe, Paduretan kokatzen den urpetutako gunea daukagu. Bertan, 2005. urtean, bailaran bizi den baso-igel jauzkari populazioa topatu genuen Amurrioko T.M-ak (populazio hauei buruzko informazio gehigarria urtarrilean blogean egindako sarrera batean topa daiteke).
Zazpi urte dira populazio honen jarraipena egiten dugunetik, eta denbora horretan, asko dira putzu honek jasan dituen gorabeherak. Bertatik gertu eraikitako industrialdea, adibidez, urmaelaren bazterretara heldu zen, baina, zorionez, ez zen urpetutako gune osoaren drainatzea eman, hasieran beldur ginen moduan.

En esta zona encharcadiza de Padureta, en el Aría de Larrinbe, T.M. de Amurrio descubrimos en el año 2.005 la existencia de esta especie en nuestra comarca, a cuyas poblaciones ya hicimos referencia en otra entrada en el blog del mes de enero.
En estos siete años de seguimiento de la población hemos visto como esta charca ha sufrido diversos avatares. La construcción de la urbanización del polígono industrial adyacente llegó hasta el límite de la misma, con el riesgo, que finalmente no se materializó, de drenaje de la zona encharcadiza.Landaredi urtarra eta algen hazkuntza dela eta, putzua jalkinez betetzen joan da urteak pasa ahala. Hazkuntza masibo hau azkarrago ematen da gertu dauden larreak ongarritzeko erabilitako purinak uretara doazenean. Ondorioz, ur laminaren azalera (landaredirik gabeko ur askeak) murriztuz joan da, eta, beraz, igelen erruteetarako lekua txikiagoa da urtetik urtera. Eremu honetan agertutako errute kopurua murriztuz joan da azken urteotan.

El encharcamiento se ha ido colmatando en estos años como consecuencia de la proliferación y continuo crecimiento de las plantas acuáticas y de algas. Este crecimiento viene facilitado, en parte, por el efecto de fertilización del agua que producen los purines que se extienden en las campas adyacentes. Como consecuencia la superficie de lámina de agua libre se ha ido reduciendo, dejando menos espacio para la puesta de las ranas. El número de puestas en la zona encharcada ha ido disminuyendo en estos últimos años.En esta imagen se puede ver como la cobertura de algas en el canal lateral es del 100%

Dena den, espero ez zen gertaera bat eman da industrialdea eraikitzerakoan: putzutik gertuen dagoen lursail batean induskaketa batzuk egin ziren euriaren eraginez urez betetzen direnak

Pero por otro lado se ha producido un efecto no previsto con la creación del polígono industrial. En una de las parcelas, la más cercana al encharcamiento, se excavaron parte de los terrenos, dejando una zona deprimida que se encharca con las lluvias.Baso-igel jauzkariak sortu berria zen hezegune hori ugaltzeko erabiltzen hasi ziren duela bi urte. 2010. urtean 2 errute zenbatu genituen, 2011 6 eta 2012.nean 22 izan dira.
Baso-igel jauzkariarentzat harizti eta ameztiak dira habitat ezin hobeak, batez ere hauen baitan urmael eta urpetutako guneak gordetzen dituztenean. Argi dago, beraz, Aria de Larrinbe bezalako lur hezeak ez direla oso egokiak espeziearentzat.


Las ranas han aprovechado la existencia de este embalsamiento de agua para empezar a utilizarlo como lugar de reproducción. En el año 2010 contabilizamos 2 puestas, el 2011 6 puestas y este año 2012 han sido 22 puestas.
Como se ve la zona encharcada es aparentemente poco adecuada para el desarrollo de una especie cuyo hábitat óptimo son los bosques de robles y melojos con zonas encharcadizas y con charcas en su interior.Animalia hauen egokitze gaitasuna, ordea, oso handia da. Askotan, tamaina eta uraren iraunkortasun minimoa duen edozein hezegune erabili baitezakete ugalketarako leku moduan.
Larrinbeko eremu honetan hezegune naturalak ugaltze puntu nagusiak izateari utzi diote. Honen ordez, populazioa gune artifizialetan ugaltzen da eta hau kontraesan bat besterik ez da. Honek guztiak gogoeta bat dakarkigu burura: nola iragarri animalia hauen populazioen eboluzioa, haien gainean eragiten duten presio eta gertaerak aurrez esateko hain zailak direnean?


Pero la capacidad de adaptación de estos animales es muy alta, utilizando cualquier zona con agua que cumpla unas mínimas condiciones, de dimensiones y perdurabilidad de la lámina.
El hecho contradictorio es que el encharcamiento natural ha dejado de ser el principal punto de reproducción y ha dado paso a una zona totalmente artificial como soporte para la reproducción de la población de rana ágil en esta zona de Larrinbe. Lo cual nos lleva a pensar lo difícil que es predecir la evolución de las poblaciones de estos animales a corto, medio o largo plazo, cuando están sometidas a presiones y eventos convulsivos.


Amurrio-Urduña errepidea eraikitzear daude eta azpiegitura horren adar batek urmaelari kalte egingo dio. Beraz, zein izango da baso-igel jauzkari populazio honen etorkizuna? Erantzunik gabeko galdera momentuz..

No sabemos cuál será el futuro de esta población ya que el encharcamiento se verá afectado por la construcción de uno de los ramales de la futura remodelación de la carretera Amurrio-Orduña.Patxi Lasarte eta Xabi Iturrate

No hay comentarios:

Publicar un comentario