martes, 14 de febrero de 2012

Ginetas en Ayala/ Katajinetak Aiaran.

Katajineta (Genetta genetta) landan gutxitan ikusten den animalia da, gauez bizi baita, hala ere arrunta da arabar Kantauriko eskualde osoan, duela gutxi inguru horretan haragijale txikiei buruz egin den azterketa batek agerian utzi duenez (jo hemen azterketa ikusteko). Bereziki ugaria da ibarbasoetan, ur-bazterretan eta hosto-erorkorreko baso helduetan, eta horregatik zailagoa da eskualdeko iparraldean aurkitzea, han sarriak baitira Monterrey pinuzko (Pinus radiata) basogintza

La gineta (Genetta genetta) es un animal que raramente puede observarse en el campo debido a sus hábitos nocturnos y sin embargo es común en toda la Comarca Cantábrica Alavesa, según quedó reflejado en un estudio realizado recientemente sobre los pequeños carnívoros en dicha área (pincha aquí para verlo). Abunda especialmente en sotos, riberas y bosques maduros de caducifolios, por lo que es más difícil hallarla en la zona norte de la comarca donde son frecuentes los cultivos forestales de pino de Monterrey (Pinus radiata).

Beraz, katajinetan Aiarako habitat horietako batean aurkitzea, ibaien inguruan batez ere, nahiko erraza da, eta horren lekuko dira ondoko argazkiak, izpi infragorrien bidez abian jartzen den kamera berezi batekin atereak

De modo que sorprender a la gineta en uno de estos hábitats en Ayala, pero sobre todo en las proximidades de los ríos, es relativamente fácil y de ello dan testimonio las siguientes imágenes sacadas con una cámara especial que se activa mediante rayos infrarrojos.

Ondoko bi argazkiak Zuazan atera dira, lehendabizikoa, parrokia elizatik oso gertu. Bestea urrutixeago, baina La Llana izeneko auzo berean.

Las dos siguientes fotografías han sido sacadas en Zuaza, la primera de ellas muy cercana a su iglesia parroquial. La otra un poco más lejos pero en el mismo barrio de La Llana.


Bi katajineta hauen argazkia Murgako Dorretik metro gutxira egin zen eta harrapatzeko jaki gisa utzi nizkien sardinen bila zebiltzan.

Estas dos ginetas fueron fotografiadas a escasos metros de la Torre de Murga y buscaban las sardinas que les dejé como cebo.


Azkenik, argazki hau Maroñoko urtegiaren inguruan eginak dira. Hara azeriak eta lepazuriak ere hurbildu ziren.

Por último, esta foto está hecha en las proximidades del dique del pantano de Maroño, adonde también acudieron zorros y garduñas.


Esan dudan bezala ikustea erraza ez bada ere, ohikoagoa da haien arrastoak lokatzetan edota elurretan aurkitzea: ohar bedi ez dutela azazkalen markarik uzten eta hatzetako kuxinak proportzioz handiagoak direla kuxin nagusiarekin alderatuta.

Si, como hemos dicho, no es fácil avistarlas, lo que sí que es más habitual es dar con sus huellas marcadas en el barro o en la nieve: nótese que no marcan las uñas y que las almohadillas de los dedos son proporcionalmente más grandes respecto a la almohadilla principal.


Haien elikadura oportunista da, hots, elikatzeko dituzten baliabideen aukera zabala da: narrastiak, urlehortarrak, hegazti txiki eta ertainak, fruituak, esate baterako, pikuak, mahatsa, masustak eta, batez ere, karraskariak, basasagua bereziki, zeinaren jale handiak baitira, era horretan haien populazioa kontrolatzen dutela.

Su alimentación es considerada oportunista, es decir, explota una amplia variedad de recursos alimenticios como reptiles, anfibios, pequeñas y medianas aves, frutos tales como higos, uvas, moras, y, sobre todo, roedores, en especial el ratón de campo del cual es un gran consumidor controlando de este modo sus poblaciones.

Gustavo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario