domingo, 23 de septiembre de 2012

Taller de egagrópilas - Egagropilak aztertzeko tailerra

A diferencia de nosotros, las aves rapaces no pueden masticar, por eso se tragan sus presas enteras o en trozos. Después, su aparato digestivo se encarga de separar la parte digerible (vísceras, músculos, etc.) de la que no lo es (huesos, pelos, plumas, etc.). De forma que todo ese material que no pueden aprovechar, lo expulsan por la boca en forma de una bola que parece un excremento de un perro pequeño, por ejemplo, y al que llamamos egagrópila.Guk ez bezala, hegazti harrapariek ezin dituzte haien harrapakinak mamurtu, hori dela eta, osorik edo zatika irentsi behar dituzte. Gero, digestio-aparatuak digeri daitekeena (erraiak, giharrak, etab.) eta digeritzen ez dena (hezurrak, ileak, lumak, etab.). bereizten ditu. Eta ezertarako balio ez dien material hori guztia ahotik botatzen dute, txakur txiki baten mokordo itxura duen bola gisa. Bolatxo horrek egagropila du izenaHace unas semanas localizamos un lugar en Orduña donde viven varias lechuzas (Tyto alba) y cogimos más de 50 egagrópilas. Pueden parecer muchas, pero la verdad es que una lechuza produce una o dos al día, lo difícil suele ser localizar sus posaderos.Duela aste batzuk Urduñan hontz zuriak (Tyto alba) bizi diren toki batera joan ginen, eta 50 egagropila baino gehiago batu genituen. Asko irudituko zaizkizue agian, baina hontz zuri bakoitzak egagropila bat edo bi sortzen ditu egunean, zailena pausatzen diren lekuak aurkitzea da.


Al día siguiente contactamos con dos amigos naturalistas, Antón y Charo, y les pedimos que nos enseñaran a descubrir los secretos que escondían esas pelotitas negras de nombre tan extraño. Ambos accedieron gustosos, así que nos juntamos un sábado por la mañana y poco a poco, con unas pinzas y mucha paciencia, comenzamos la actividad, dirigida tanto a niños como a adultos.
Hurrengo egunean naturazaleak diren bi lagunekin –Anton eta Charo– harremanetan jarri ginen, eta hain izen aparta duten bola ilun horiek ezkutatzen zutena ezagutzera ematera etor zitezen gonbidatu genituen. Biak ala biak oso gustura etorriko zirela esan ziguten, beraz, larunbat goiz batez umeak eta nagusiak elkartu ginen, eta apurka-apurka jarduerari ekin genion, matxardez baliaturik eta pazientzia lagun genuela.

El estudio de las egagrópilas sirve principalmente para conocer la dieta de las rapaces en una determinada zona o periodo concreto, y también para estudiar la presencia de especies de micromamíferos difíciles de localizar por otros métodos. En el caso que nos ocupa, tras el análisis, dedujimos que las lechuzas de Orduña en primavera se alimentan principalmente de roedores (ratones, musarañas, etc.), aunque también encontramos dos cráneos de aves
Egagropilen azterketak, batik bat, lurralde zein urteko sasoi zehatz batzuetan hegazti harraparien dieta zein den ezagutzeko balio du, baita mikrougaztun espezien presentzia ikertzeko ere, beste metodo batzuk erabilita haiek lokalizatzea zaila denean. Aztertu dugun kasu honetan, ikerketaren ostean, Urduñako hontz zuriek udaberrian karraskariak (saguak, satitsuak, etab.) jaten dituztela ondorioztatu genuen, hegazti buru hezur bi aurkitu bagenituen ere
Fue una experiencia inolvidable, muy didáctica y amena, con la que esperamos haber contribuido a fomentar el conocimiento y el respeto hacia la diversidad biológica de nuestro entorno. Especialmente hacia las aves rapaces nocturnas, denostadas injustamente durante tanto tiempo por el ser humano.
Ekintza ahaztezina izan zen, oso didaktikoa eta entretenigarria. Eta espero dugu gure ingurumenaren aniztasun biologikoa gehiago errespetatzen ikasteko balio izana, batez ere, gizakiok denbora luzez bidegabe gaitzetsi ditugun harrapari gautarrak hobeto ezagutzeko.
Joseba Egiguren

No hay comentarios:

Publicar un comentario