viernes, 30 de agosto de 2013

Avifauna en los cantiles de Sierra Salvada/ Gorobel Mendilerroko amilburuetako hegaztiak

2003an Gorobel edo Salbada Mendilerroa Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu (HBBE) izendatu zuten, Europa mailan nahiz EAEn biodibertsitatea babesteko habitat interesgarriak barne hartzen dituelako, hala nola baso autoktonoak, larreak, bazkalekuak, leizeak eta ur gozoko eremuak. 3.883 hektarea ditu Aiaran, Amurrion eta Uduñan banatuta.

La Sierra Salvada fue declarada en 2003 Zona de Especial Protección para las Aves al albergar  hábitats de interés para la conservación de la biodiversidad a escala europea y de la CAPV como son los bosques autóctonos, prados, pastizales, cuevas y áreas de agua dulce. Son 3.883 hectáreas repartidas entre los municipios de Ayala, Amurrio y Orduña.

Buitre leonado
Gorobel Mendilerroko HBBEaren barruan kudeatzen diren edo erabakigarriak diren elementuen artean, azpimarratzekoak dira hegazti nekrofagoak edota habitat harkaiztarretako hegaztiak.
Buitres leonados

Entre los elementos clave u objeto de gestión de la ZEPA de Sierra Salvada destacan las aves necrófagas y/o aves que utilizan hábitats rupícolas.

Collalba gris
 Uztailean pare bat aldiz egin nuen Urduñako Porduta-Txolope ibilaldia. Gorobelen hegazti harkaiztarrak behatzeko dagoen tokirik onenetako bat dago, hau da, leku bikaina da mendi honetakoak bezala amilburuetan babeslekua edo habiak egiteko tokia aurkitzen duten hegaztiak ikusteko.
Cernícalo vulgar
En el mes de julio recorrí en un par de ocasiones el trayecto Puerto de Orduña- Pico Txolope, uno de los mejores enclaves de Salvada para observar sus aves rupícolas, aquellas aves que encuentran refugio o lugares para nidificar en los cantiles como los que presenta esta montaña.
Alimoche
 Ebakian aurrera egin ahala, hegazti horietako asko agertzen dira: sai arrea, sai zuria, belatz gorria, belatz handia, belatxinga mokogorria, belatxinga mokohoria, belea, haitz-enara, enara azpizuria, sorbeltz arrunta, malkar-sorbeltza, buztangorri iluna, harkaitz-zozo gorria, mendi-tuntuna... Neguko hilabeteetan harkaitz-txoria ere ikusi ahal izan da.
Cuervo
 A medida que se recorre el cortado va apareciendo una amplia representación de estas aves: buitre leonado, alimoche, cernícalo vulgar, halcón peregrino, chova piquirroja, chova piquigualda, cuervo, avión roquero, avión común, vencejo común, vencejo real, colirrojo tizón, roquero rojo, acentor alpino... Incluso el treparriscos se ha dejado ver en los meses de invierno.
Chova piquigualda
 Baina hegazti horiek ez daude bakarrik, gizakiaren presio handia jasaten duen toki bat da eta: mendizaleak, eskalatzaileak, parapenteak, globo aerostatikoak, ala delta motordunak eta multikoptero bat ere ikusi ahal izan dira mendilerro honetan. Hegazti hauen dibertsitate aberatsa babesteko gai izango al gara Gorobel HBBE eremu izendatu izanak exijitzen duen bezala?
Chova piquirroja
 Pero estas aves no están solas, a la vez es un enclave que soporta una fuerte presión humana: senderistas, escaladores, parapentes, globos aerostáticos, alas deltas con motor y hasta un multicóptero he llegado a ver en esta sierra ¿Seremos capaces de conservar la rica diversidad de esta avifauna como exige la declaración de Salvada como zona ZEPA?

Roquero rojo

Escribano montesino
Argazkiak uztailean hartu dira HBBEan-Gorobel Mendilerroan.
Fotografías tomadas en julio en la ZEPA-Salvada.

Gustavo

No hay comentarios:

Publicar un comentario