sábado, 12 de septiembre de 2015

UNA HISTORIA DE ABEJAS - ERLE HISTORIOTXO BAT

La enjambrazón de las abejas de la miel (Apis mellifera) es un fenómeno por el cual una parte de las abejas de una colmena se marchan junto con la reina a fundar una nueva colonia, multiplicándose así de manera natural. En primavera, cuando hay una buena floración, las colmenas están en plena producción y el número de individuos crece y crece hasta varias decenas de miles de ejemplares. El sitio en la colmena de origen es cada vez menor, el número de abejas jóvenes supera al de individuos viejos y se activan mecanismos biológicos en las abejas que desembocan en el abandono de la colmena por parte de la reina y más de la mitad de la colonia a fundar una nueva colonia. En la colmena de origen se generará una nueva reina a partir de las puestas de huevos existentes, que dará continuidad a la colmena inicial.  

Antes de adoptar su nuevo hogar un grupo de exploradoras busca un hueco donde asentar la nueva colmena. En Zuaza las abejas sienten especial atracción por la “casa de Conchita”; el caso es que una vez más este verano las abejas han vuelto a ocupar los huecos de las cajas de dos ventanas. El momento de llegada del enjambre es espectacular, una gran nube de abejas se acerca con fuerte ruido y se va introduciendo poco a poco en el hueco elegido.


Poco a poco van entrando las abejas en el hueco de la ventana hasta desaparecer la espectacular nube del enjambre: (para ver mejor el vídeo ponlo a pantalla completa)
Las abejas van entrando poco a poco en la caja de la persiana


Erleen (Apis mellifera) erlakumea botatzea deituriko fenomenoa koloniak ugaltzeko era naturala da, erlauntza bateko erleen guztien artetik multzo bat bere erreginarekin batera alde egiten duenean beste kolonia bat sortzeko asmoz. Udaberrian, loratzea egokia izan bada, erlauntzak sasoi betean daude, eta bertako kideen kopurua hazi eta hazi aritzen da hamarnaka mila aleetara iritsi arte. Jatorrizko erlauntzan dagoen lekua gero eta urriagoa izateak, eta erle gazteen kopurua zaharrena baino handiagoa bihurtzeak, aktibatu egiten ditu zenbait mekanismo biologiko erleengan. Azkenean, erreginak eta koloniaren erdia erlauntza uzten dute beste kolonia bat sortzeko. Jatorrizko erlauntzan, bertako kolonia zaharrari jarraipena emango dion erregina berria sortuko da, dagoeneko zeuden arrautzetatik.


Egoitza berria aukeratu aurretik, esploratzaile talde bat erlauntzarako zulo egoki baten bila arituko da. Zuhatzan erleek erakarpen berezia jasatzen dute “Kontxitaren etxe”arekiko; kontua da berriz ere uda hontan erleek etxe horretako bi lehioetako kutxetako hutsuneak okupatu dituztela. Erlakumearen etorrera ikustekoa izaten da, erle mordoa zarata handiz hurbildu eta piskanaka aukeratutako hutsunean sartzen denean.

Apurka apurka erleak sartzen doaz lehioko hutsunean erlakumearen multzo ikusgarria desagertu arte:(bideoa hobeto ikusteko jarzazu "pantalla osoa" moduan)Erleak pixkanaka pixkanaka persianaren kaxan sartzen dira

Claro que tener en casa a estas vecinas resulta un tanto incómodo, ya que la persiana queda inservible, además de la sensación de cierta inseguridad por su presencia, si bien en numerosos caseríos algunas colmenas se ubicaban en las cabañas adyacentes a las casas o, a veces, en los mismos balcones.


Por ello decidimos que lo mejor era retirar el enjambre y llevarlo a un asentamiento más adecuado. Con la ayuda de nuestro amigo Patxi Urruela, experimentado y apasionado apicultor, realizamos la operación de retirada del enjambre. Para ello se utiliza el ahumador donde se introduce material como cartón, boñiga seca, etc. que al darle fuego crea humo que apacigua a las abejas mediante aturdimiento. 

Etxean apupilo hauek izatea gogaikarri samarra da ordea. Pertsiana erabiliezina geratzeaz gain, nolabaiteko segurtasunik eza antzematen da, nahiz eta baserri askotan garai batean erlauntzak etxebizitzaren balkoietan edo ondoko etxoletan kokatzen ziren.

Horregatik erabaki genuen hoberena erlakumea kentzea zela, beste kokapen egokiago batera eramateko. Patxi Urruela lagunaren laguntzaz, erlezain iaioa eta zaletua berau, erlakumea kentzeari ekin genion. Horretarako keatzailea erabiliko dugu, kartoia, gorotz lehorrak eta holako materialak errez kea sortzen duena, erleak zorabiatu eta lasaitzeko

Con el ahumador se consigue mantener a las abejas calmadas

Preparamos una caja de colmena con otra caja por encima que hace de embudo.

Erlauntza kaxa bat prestatzen dugu, gainean beste bat jarriz enbutu gisara.

Antes de abrir la caja de la persiana preparamos la caja donde meteremos las abejas
La colmena ocupa parte del hueco de la ventana y ya han empezado a construir panales donde criar nuevas abejas y almacenar miel. Dado que hay poco espacio la operación de retirada de las abejas es manual, rompiendo los panales para introducirlos en la caja y retirando las abejas a puñados metiéndolas también en la caja. Intentamos retirar la mayor cantidad de abejas posible aunque siempre quedan abejas en el hueco de la persiana. Es importante que hayamos cogido a la reina, cosa que, a no ser que casualmente la veamos, comprobaremos en la nueva colmena cuando veamos si hay o no nueva puesta de huevos. 

Erleek dagoeneko lehioko hutsunearen zati bat betetzen dute, eta hasi dira abaraskak eraikitzen erle berriak hazteko eta eztia pilatzeko. Leku gutxi dagoenez, erleak ateratzeko lana eskuz egin beharra dago, abaraskak apurtuz kutxa berrian sartzeko, eta erleak ere eskukadaka erretiratuz kutxan sartzeko. Saiatzen gara erle kopururik handiena ateratzen, baina beti geratzen dira erle batzuk pertsianako hutsunean. Garrantzitsuena hala ere erle erregina harrapatzea da, baina zaila izaten da hori ikustea, eta erlauntza berrian egiaztatu beharko da harrapatu dugun ala ez arrautz errunaldi berria sortzen den behatuta.

Una vez abierta la caja de la persiana nos encontramos con los panales que las abejas han construido en unos 15 días

Erleak persiana kaxa sartu eta berehala hasten dira lan egiten. Hemen ikusten da hamabost egunetan egindako lana.
Empezamos a sacar abejas ayudados con un cepillo
Los panales construidos en el interior de la caja hay que ir rompiéndolos para meterlos en una caja que será una nueva colmena
Pixkanaka pixkanaka persiana kaxa barruan egindako abaraskak kentzen ditugu eta sartzen dira erlauntza berri batean 
Hemos metido los panales y las abejas en la nueva colmena.

Una vez finalizada la retirada se cierra bien la caja para que no se abra durante el traslado.

Behin erlakumearen erretiratzea amaituta, kutxa ondo itxi behar da garraio bitartean zabaldu ez dadin.Una vez cerrada la caja con las abejas dentro, se carga para su traslado.

La nueva colonia se instala en un colmenar, un sitio adecuado junto con otras colmenas. Las abejas se adaptarán en pocas horas a su nuevo hogar.
Kolonia berria erlategi egoki batean kokatuko da, beste erlauntza batzuen ondoan. Ordu gutxitan erleak ederki egokituko dira bere egoitza berrira.


Erlauntza berria bere kokapen berrian 

Colmenar donde hemos instalado la nueva colmena.
Una vez instalada la colmena se abre la "piquera" o ranura por donde entran las abejas a la colmena.
Abierta la piquera las abejas empiezan a explorar su nuevo territorio
Un enjambre siempre es una colonia de menor tamaño que una colmena grande en época de producción. Como ya es conocido, la llegada de la avispa asiática (Vespa velutina) a nuestro territorio supone un nuevo inconveniente para nuestras abejas, que son atacadas por las avispas. Éstas se ceban sobre todo con las colmenas más débiles, con menor número de abejas pecoreadoras, caso de nuestro enjambre. 

La avispa se coloca enfrente de la “piquera” o ranura de entrada de la colmena mirando hacia fuera, para intentar atrapar las abejas que llegan a la colmena. Mientras, las abejas aguardan en la piquera sin atreverse a salir, esperando a que desaparezca el depredador. Esto trae como consecuencia que las abejas que salen en busca de polen y néctar disminuyen su actividad afectando a las reservas de comida de la colmena, poniendo en entredicho su continuidad.   

Erlakumea beti sasoi betean dagoen erlauntza handi bat baino txikiagoa izaten da. Jakina denez, liztor asiarraren etorrerak (Vespa velutina) buruhauste berria suposatzen du gure erleentzat. Liztor asiarrek erleak erasotzen dituzte, eta bereziki ahulenak diren erlauntzen kontra aritzen dira, erle biltzaile gutxiago dituztenen kontra, gure erlakumearen kasu.

Liztorra erlauntzaren sarrerako zirrikitoan, “pikera”ren aurrean jartzen da kanpora begira, erlauntzara itzultzen diren erleak harrapatzeko asmoz. Eta bitartean, barruko erleak pikeran itxaroten dute ateratzera ausartu gabe, harrapatzailea desagertu arte. Ondorioz, nektar eta lorautsaren bila aritzen diren erle biltzaileen lana oztopatua izaten da, uzta eta erlauntzaren erreserbak gutxiagotuz.

Avispa asiática acechando a las abejas que llegan a nuestra pequeña colmena.
Las abejas del interior de la colmena no salen por la amenaza de las avispas, lo cual supone una disminución de la cantidad de alimento que llegará a la colmena, principalmente a la cría.
En estos dos vídeos se puede ver cómo las avispas asiáticas (Vespa velutina) cazan abejas en otra de las colmenas del colmenar, donde el flujo de abejas es grande. (para ver mejor el vídeo ponlo a pantalla completa)

Ondoko bi bideotan ikus daiteke nola liztor asiarrek ehiztatzen dituzten erleak, erlategiko beste erlauntzan, sasoin onean dagoela eta erle ugari dago.(bideoa hobeto ikusteko jarzazu "pantalla osoa" moduan)

Una vez atrapada una abeja, la avispa huye hacia un lugar más cómodo para rematar a su presa, en este caso en la rama de un árbol:

Behin erlea harrapatuta, liztorrak leku eroso batera eramaten du hiltzeko.

Xabi

No hay comentarios:

Publicar un comentario