viernes, 16 de octubre de 2015

La grajilla en Álava: a punto de extinguirse y especie cinegética. Bele txikia araban, desagertzeko zorian eta hala ere ehizagarri¡¡

Grajilla en la Catedral de Santa María. Vitoria-Gazteiz.
Sierra salvada enclave ignorado, estudio integral del medio ikerketa egin genuenean, jakitun ginen dagoeneko  Fraileburuko (Gorobel mendilerroa) bele txiki (Corvus monedula) koloniaren berezitasunaz  eta batez ere kalteberatasunaz: bakarra zen mendikate honetan, eta Penintsulako atlantiar isurialdean agertzen  diren bakarrenetarikoa. Bere banaketa eremuko mugan zegoen eta Euskadin gainera populazioen bilakaera atzeranzkoa zen.

Durante la realización del estudio Sierra Salvada. Enclave ignorado, estudio integral del medio (1994) ya éramos conscientes de la singularidad y, sobre todo, de la vulnerabilidad de la colonia de grajillas (Corvus monedula) del Pico del Fraile (Sierra Salvada), hoy zona ZEPA: era la única en esta montaña y una de las pocas asentadas en la zona atlántica peninsular. Se encontraba en su límite de distribución y la tendencia en el País Vasco era regresiva.

Pico del Fraile. Sierra Salvada
Atlas de vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa (Álvarez et al, 1985) lanan aipatu egiten zen kolonia hau, Araban zehar sakabanaturuik agertzen ziren beste batzurekin batera, mapan ikusten den bezala. Besteak beste, Peñagobía-Arcena, Salvada, Arkamo, Badaia, Gasteizko Mendiak-Iturrieta-Entzia edo Toloño-Cantabria mendizerrak aipatzen ziren; hala nola Bizkaiko gune bat,  Turtzioz.

Esta colonia ya era citada en el Atlas de vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa (Álvarez et al, 1985) junto a otras muchas distribuidas por buena parte de la geografía alavesa como se aprecia en el mapa. Entre otros lugares se citan: Peñagobía-Arcena, Salvada, Arkamo, Badaia, Montes de Vitoria-Iturrieta-Entzia o sierras de Toloño-Cantabria; además de una en Bizkaia: Trucios.

Atlas de vertebrados de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa (1985)
Gaur egun bele txikiak desagertu dira, bai Gorobeletik baita lan hartan agertzen ziren leku gehienetatik ere. Atlas de aves invernantes de Álava (2002-2005) ikerketan bere egilea den J.A. Gainzarainek bele txikiari buruz zera esaten du: espezie oso urria dela eta Arabako Lautadara mugatzen dela soilik bere banaketa eremua, eta bere populazioa berrehun aleengan estimatzen du. Populazioaren bilakaerari honako hau baieztatzen du: Azken hogei urtetan Arabako hegaztien artetik gainbeherarik nabariena jasan duen espezie da.

A medida que pasaban los años las grajillas han ido desapareciendo de Salvada y de gran parte de los lugares citados en aquel estudio. En el Atlas de aves invernantes de Álava (2002-2005) su autor, J.A. Gainzarain, dice de la grajilla que es una especie muy escasa cuya distribución se centra en la Llanada alavesa y calcula su población en unos doscientos ejemplares.  Y respecto a la tendencia de su población afirma que es la especie de ave cuyo declive en Álava ha sido más patente en los últimos veinte años.

Atlas de aves invernantes de Álava (2002-2005). J.A. Gainzarain.
Gaur egun egoera are larriagoa da. J.A. Gainzaranek pertsonalki esan digunez, Markinezko harkaitzetan geratzen zen azken populazio rupikola desagertu da, eta ondorioz  bele txikiaren azken aleak Gasteizko hirikoak dirá, hiri hau delarik bere azken gordelekua lurraldean.

A día de hoy la situación es aún más crítica. Según conversación personal con J.A. Gainzarain la última población rupícola de la especie que se encontraba en Marquínez ha desaparecido por lo que sus últimos ejemplares han quedado acantonados en la ciudad de Vitoria, su último bastión en el territorio. 
Las grajillas frecuentan el casco viejo de Vitoria.
Eta hala ere, Arabako Foru Aldundiak berriz ere espezie zinegetikotzat hartu du bele txikia 2015-16 sasoirako, Arabako Lurralde Historikoan ehiza kudeatzeko igorritako Foru Aginduan, bere I Eranskinan.  Libratzen diren ale bakarrak Gasteizko bele txikiak dira, martxa hontan urte askotarako bakarrak izango direnak.

A pesar de ello la Diputación Foral de Álava ha incluido una vez más a la grajilla como especie cinegética para la temporada 2015-2016, como se puede comprobar en la Orden Foral reguladora de las normas específicasdel ejercicio de la caza en el Territorio Histórico de Álava para la temporada 2015-2016, dentro de su Anexo I.

Grajilla en Castilla. Foto: Eduardo de la Parte.
Oraingoa bezalako une batean, bioaniztasunak krisi larria jasatzen ari denean eta Europa osoan hegazti askoren populazioak beherakada bortitzak sufritzen ari direnak, ehizan konpetentziak dituzten erakunde publikoek berrikusi beharko lukete ehizagarria den espezie bakoitzaren egoera, bioaniztasunaren babeserako helburu eta araudiekin bat egiten duten politikak landuz. Ordea, Ehizarako Arabako Foru Aginduak zinegetikotzat hartzen ditu, bele txikiaz gain, beste espezie batzuk istingor txikia edo uda-zertzeta bezala, ulertezin eta defendaezin diren arrazoiengatik antza.

En un momento como el actual de grave crisis de biodiversidad y donde un elevado número de especies de aves sufre fuertes regresiones en toda Europa es necesario que las administraciones públicas competentes en materia cinegética revisen la situación de cada una de las especies cazables y elaboren políticas coherentes con la normativa y los objetivos para la protección de la biodiversidad.  La orden anual de caza en Álava incluye además de la grajilla, otras especies cuya consideración como cinegéticas sigue siendo inexplicable, entre otras la agachadiza chica o la cerceta carretona.

Grajilla en Castilla. Foto: Eduardo de la Parte.

Gutxieneko, Gaztela-Leongo Juntak bele txikia atera du 2015-16 sasoirako espezie ehizagarrien zerrendatik, Elkarte horren Urteko Ehiza Aginduan ikus daiteken legez. Horrek itxaropen apur bat suposatu dezake Carbonillako mendikatean, Gorobelen jarraipena den mendilerroan, kokatutako koloniarentzat,.

Al menos la Junta de Castilla y León ha excluido a la grajilla de las especies cazables para la temporada 2015-2016, como se puede comprobar en la Orden Anual de caza de aquella Comunidad (Artículo 2), motivo de esperanza para la supervivencia de la  colonia de esta especie situada en la Sierra de la Carbonilla, cordal colindante con Sierra Salvada.

Atlas de aves reproductoras de España 1998-2002. Veremos los próximos resultados...


Gustavo

No hay comentarios:

Publicar un comentario