viernes, 29 de junio de 2012

La extinción del lince en Ayala/ Katamotzaren iraungitzea Aiaran

Arespalditzako artxiboan gordetzen den XVII-garren mende hasierako agiri batean, Salbadako mendikatea deskribatu egiten da “mendi itxi eta basatietako”[i] eremua bezala, non “otso, hartz, katu zerbal eta etxabere asko maiz akabatzen dituzten beste basapizti asko”[ii] kumatzen diren. Iskribuak aipatzen dituen katu zerbal horiek, ordea, katamotzak baino ez dira, aintzinan ere tigreak onzak eta onza txikiak deituak.

Un documento de comienzos del siglo XVII conservado en el archivo de Respaldiza nos describe la sierra de Salvada de “montes espesos y bravos” donde crían en ellos “muchos lobos y osos y gatos cerbales y otros animales que muy ordinario matan muchos ganados”. Estos gatos cerbales a los que se refiere el documento no son otros que linces, también denominados antiguamente tigres, onzas y pequeñas onzas.


XVII eta XVIIIgarren mendeetan, Aiarako Koadrillako konzejuetako kontu-liburuetan        ohikoak bihurtzen dira katamotza ehizatu eta sarraskia erakusten zuenari sari moduan egindako ordainketak jasotzen dituzten oharrak. Horri esker, jakin badakigu Laudion holako ordainketak egin zirela 1768, 1777, 1785 eta 1787-n; Baranbion 1773, 1776 eta 1787-n; eta Zuian 1758-n. Pentsa dezakegu ba garai horietan katamotza nahiko zabaldua eta  ugaria zela, batez ere eremu menditsuetan, Gorbea eta Salbada kasu.

Durante los siglos XVII y XVIII son habituales las anotaciones en los libros de cuentas de los concejos de la Cuadrilla de Ayala y proximidades los pagos que se realizaban a modo de recompensa a quienes habian cazado un lince y mostraban el animal. De este modo sabemos que en Llodio se pagó por este concepto en 1768, 1777, 1785 y 1787; en Baranbio en 1773, 1776, 1787; y en Zuia en 1758. Así que podemos suponer que hasta esas fechas era una especie extendida y relativamente abundante, fundamentalmente en zonas montañosas como Gorbea y Salvada.


XVIII garren mendeko amaieran, ordea, aipamenak gero eta urriagoak bihurtzen dira, XIX garren mendeko  lehen hamarkadan erabat desagertzen direlarik. Horren arabera, katamotzaren iraungitzea Aiaran mende aldaketarekin batera gertatu zen. Azken aipamena Baranbiokoa da, 1801-ekoa, eta Arabako beste lekuetako azken aipuen garai beretsukoa da: Apellaniz 1804-n, Kontrasta 1803-n eta Aranako San Bizente 1897-n.

Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII las anotaciones se vuelven cada vez más escasas y desaparecen por completo en el primer decenio del XIX por lo que la extinción del lince en la comarca se debió producir con el cambio de siglo. La última referencia la he hallado en Baranbio en 1801 y no dista mucho de las encontradas en otras localidades de Álava: Apellaniz en 1804, Contrasta en 1803 o San Vicente de Arana en 1807.


Ez dago jakiterik, ordea, zein katamotz espeziea omen zen aiaratarra: iberiarra ala europearra. Juanma Perez de Ana lagunak azaltzen du bere Gorbeari buruzko blog-ean mendi horietan katamotz europearra bizi izan zela. ¿Hori izango al zen ere “Salbadako mendikatean behiak, behorrak eta bere kumeak akabatzen zituena”[iii]?

Nos queda por saber de qué especie se trataba: lince europeo o lince ibérico. Nuestro amigo Juanma Pérez de Ana nos cuenta en su blog del Gorbea que en esta montaña habitó el lince europeo ¿debemos suponer que también fue esta especie la que la mataba “vacas, yeguas y sus crias en la sierra de Salvada”?

Lince ibérico

Lince europeo


[i] “montes espesos y bravos”
[ii] “muchos lobos y osos y gatos cerbales y otros animales que muy ordinario matan muchos ganados”
[iii] “vacas, yeguas y sus crias en la sierra de Salvada”


Gustavo.

1 comentario: