miércoles, 25 de febrero de 2015

Marcaje de dos nuevos milanos reales en Aguíñaga (Ayala): Tologorri y Ungino, y envenenamiento de Pobes en Alsacia. / Tologorri eta Ungino: beste bi miru gorrien markaketa Aginigan (Aiaran). Eta Pobes miruaren pozoinketa Alsazian.


Otsailak 12-an, eta ondoz ondoko bigarren urtez, SEOko teknikariek (Sociedad Española de Ornitología) miru erregeren (Milvus milvus) zenbait ale harrapatu zituzten Aiarako Aginigako herrian radiotransmisoreak jartzeko eta horrela bere mugimenduei buruzko datuak eskuratzeko: migrazioen hasiera eta bukaera, gelditutako lekuak, elikatzeko guneak, bidaien iruapena, negupasarako eta sakabanaketarako lekurik garrantzitsuenak, aldaketa klimatikoak eragindako aldaketak jokabidean…

El día 12 de febrero, y por segundo año consecutivo, técnicos de la (SEO) capturaron varios ejemplares de milano real (Milvus milvus) en la localidad ayalesa de Aguíñaga a fin de colocarles  un radiotransmisor y así obtener datos de sus movimientos: fechas de inicio y fin de sus migraciones, lugares de parada y puntos de alimentación, tiempo que tardan en realizar esos viajes, principales áreas de invernada y dispersión, modificación del comportamiento ante el cambio climático, etc.
Josë Luis llevando comida para los mastines. Foto Enrique Arberas.
Los milanos observan la comida para los mastines. Foto Enrique Arberas.
Esaterako, ihaz leku berean markatutako hiru miruetatik bat, Ataria izenekoa, Frantzian, zehazki Toulouse hiritik iparmendebaldera negua pasatzen egon dela badakigu 2014ko abenduak 31 arte, berriz Aginigarako itzuleko bidaia hasi zuen arte, nora hilbate bat beranduago iritsi zen, urtarrilak 31an, Iruñaldean hamabostaldi bat eman ondoren.

Por ejemplo, Ataria, uno de tres milanos anillados el año pasado en este mismo lugar, ha estado invernando en Francia, concretamente al noreste de la ciudad de Toulouse, hasta el 31 de diciembre de 2014, y a partir de ese día emprendió la marcha hacia Aguiñaga donde llegó un mes después, el 31 de enero, tras pasar 15 días en la zona de Pamplona.

Los milanos descienden a comer. Foto Enrique Arberas.
SEOk egiten ari den miru gorrien markaketa hau Migra Programaren barruan kokatzen da (www.migracionesdeaves.org), eta dagoeneko 19 aleek eskainitako informazioa jaso du.

El marcaje de milanos reales por parte de Seo se enmarca dentro del Programa Migra (www.migracionesdeaves.org) y se cuenta ya con la información aportada por 19 ejemplares de dicha especie.

Milanos atrapados. Foto Enrique Arberas.
Gogoratu dezagun miru gorria desagertzeko arriskupean katalogatuta dagoela estatu nahiz autonomi mailan, 1994tik eta 2004ra bitartean  bere populazioaren %50-eko gainbehera jasan eta gero. Horren ondorioz, neurriak hartu beharra dago bere ikerketa, kudeaketa eta kontserbaziorako. Espezie honen banaketa Europara mugatua dago, ale gehienak Alemania, Frantzia eta Espainian daudelarik.

Recordemos que el milano real está catalogado en peligro de extinción tanto a nivel nacional como autonómico tras haber sufrido un declive cercano al 50% entre 1994 y 2004 y que, por tanto, se requieren medidas para su estudio, gestión y conservación. La distribución de esta especie está restringida a Europa, donde concentra sus principales efectivos en Alemania, Francia y España.


Bigarren urtez, Aginigako auzokide baten laguntza, Larrabe baserriko Jose Luis Menoyorena,  erabakigarria izan zen miru gorriak harrapatu ahal izateko. Argazkian ikusten denez, sei miru gorri agertzen dira azkar batean mastinentzat prestatutako janariaz bazkatzera, sarean nahasita geratzen direlarik:  horietako lauri eraztun bana jarri zaizkie, eta beste biei, Tologorri eta Ungino bezala bataiatutakoei (Salbadako bi tontorren omenez), GPS-GSM dispositibo bana ezarri.

Una año más la ayuda de un vecino del pueblo, Jose Luis Menoyo del caserío de Larrabe, fue determinante para capturar los milanos reales. Como se ve en las imágenes seis milanos acuden rápidamente a alimentarse de la comida preparada para los mastines momento en el que quedan atrapados en la red: cuatro de ellos son anillados y a los otros dos, a los que se les bautiza como Tologorri y Ungino, dos cimas de la Sierra Salvada, se les coloca un dispositivo GPS-GSM.

Josë Luis Menoyo.

Colocando transmisor. Foto Enrique Arberas.
Tomando medidas. Foto Enrique Arberas.
Tomando medidas. Foto Enrique Arberas.
Ihazko otsailan leku berean beste hiru miru gorri izan ziren hornituak irratitransmisoreekin: Ataria, Aginiga eta Pobes. Azken hau apirilaren amaieran Frantziako Alsazian aurkitua izan zen pozoitze zantzuekin azeri baten hilotzaren ondoan. Berriki jasotako azterketa toxikologikoek Pobes-en heriotza karbofuranoari egotzi diote, karbamatoen familiako espektro zabaleko intsektizida bortitz hau gainera Europar Elkartean 2008tik debekatuta  dagoelarik. Esan beharra dago ihaz ekainan Maroñon (Aiara) aurkitutako lau miru beltzen hilotzak ere karbofuranoz pozoinduak izan zirela.

En febrero del pasado año se radiomarcaron en este mismo lugar tres milanos reales: Ataria, Aginaga y Pobes. Este último ejemplar fue hallado a finales de abril en la región francesa de Alsacia con síntomas de envenenamiento junto al cadáver de un zorro. Los análisis toxicológicos recibidos recientemente certifican la muerte de Pobes por carbofurano, un potente insecticida de amplio espectro de la familia de los carbamatos prohibido en la Unión Europea desde 2008 y que casualmente fue también el producto detectado en los cuerpos de los cuatro milanos negros (Milvus migrans) hallados muertos en Maroño (Ayala) en junio del año pasado.

Marcajde de Pobes en Aguíñaga. Febrero 2014.

Cadaver de Pobes encontrado en Alsacia.
2014 urtean egindako Euskadiko miru gorri negutarren azken kontaketaren arabera, Aiara-Urduñako eskualdeak Autonomi Elkarteko populazioetatik sendoenetarikoa omen dauka. Aurkitu ziren hiru “etzalekuek”, Aginiga, Lezama eta Urduña, 72, 40 eta 30 ale kopuruak erakutsi zituzten hurrenez hurren, gure landen osasun egoera egokiaren adierazgarri.

Según el último censo de milanos reales invernantes en Euskadi realizado en 2014, la Comarca de Ayala-Orduña cuenta con una de las poblaciones de milanos reales más numerosa de la comunidad autónoma, en concreto los tres dormideros detectados: Aguiñiga, Lezama y Orduña arrojaron una cifra de 72, 40 y 30 individuos respectivamente, indicador del buen estado de salud de nuestras campiñas.

Mikel soltando uno de los milanos reales. Foto Enrique Arberas.

Enrique/ Gustavo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario