miércoles, 25 de enero de 2017

El escurridizo caracol de Quimper en Llodio (Álava)/ Kinper barraskilo iheskorra Laudion


Kinperreko barraskiloa (Elona quimperiana) kantauriar itsasertzean eta Frantziar Bretainian baino agertzen ez den europar barraskilo espeziea da. Iberiar penintsulako iparraldeko haritzez, gaztainondoz edo pagadiz osaturiko baso hozpel hostogalkorretan ageri da bereziki Galiziatik hasi eta Nafarroaraino, non goroldio eta orbelaren artean, harripeetan eta hildako enborren azpietan aurkitu daiteken. Hezetasuna nahiko gordetzen duten beste zenbait lekutan ere ager daiteke: erribera basoak, kobazuloen sarrerak, ur korronteetatik hurbileko belar landak …

El caracol de Quimper (Elona quimperiana) es una especie de caracol europeo que sólo se distribuye por la cornisa cantábrica y la Bretaña francesa. Está presente principalmente en bosques umbríos caducifolios de robles, castaños o hayas de la zona norte de la Península Ibérica (de Galicia a Navarra) donde se le encuentra entre la hojarasca y el musgo o bajo piedras y troncos de árboles muertos; también es posible localizarlo en otros lugares con suficiente humedad como bosques de ribera, campiñas, herbáceas junto a cursos de agua o  entradas de cuevas.

Caracol de Quimper. Llodio.
Espezie honen biziraupenerako mehatxuak hain zuzen ere ingurune hauek atlantiar isurialdean jasan izan dituzten aldaketa eta degradazioarengatik datozkio: basoen zatikatzea, suteak, nekazaritza eta abelazkuntzaren intentsifikazioa, eta bereziki, pinu intsinis eta eukaliptoen baso landaketak.

Precisamente las amenazas para la supervivencia de esta especie se derivan de la alteración y degradación que estos hábitats han sufrido en la fachada atlántica: fragmentación de los bosques, incendios forestales, actividades agrícolas y ganaderas intensivas y, de manera especial, los cultivos forestales de pino insigne y eucalipto.

Distribución del caracol de Quimper. Gómez, B. J. y Madeira, M. J. 2012. Elona quimperiana. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.Zentzu horretan, Laudion gertatu dena Euskadiko kantauriar isurialdeko gainerako udalerrien antzeko istorioa da. Udalerriko 3.741,80 ha-tatik, 1.885 ha (%50) koniferoz estalita daude, hau da, pinu intsiniz eginiko baso landaketez, eta 568 ha (% 15) baino ez dira hostozabalekoak. Landaretza mapetan ikus daiteken bezala, hostozabaleko baso hauek oso zatikatuta daude eta betetzen dituzte bereziki baso-ustiapen intentsiborako egokiak ez diren eremuak, aldapa handiegia dutelako edo lurzoru harritsuegia edo karstikoegia dutelako. Kinperreko barraskiloa Laudion geratzen den bertako landaretzako mantxa txiki horietako batean aurkitu izan da, haritzez eta artez inguraturik.

En este sentido Llodio no se diferencia del resto del territorio cantábrico vasco: de las 3.741,80 ha que comprende su municipio, 1.885 ha (50%) están ocupadas por coníferas que corresponden a cultivos forestales de pino insigne y tan sólo 568 ha (15%) pertenecen a frondosas, que, como puede observarse en los mapas de vegetación, se encuentran muy fragmentadas y ocupan principalmente lugares no idóneos para la explotación forestal intensiva como zonas de fuertes pendientes o de terreno pedregoso y kárstico. El caracol de Quimper fue hallado en una de las pocas manchas de vegetación autóctona de Llodio que se ha conservado, entre encinas y robles.

Distribución caracol de Quimper. Gómez, B. J. y Madeira, M. J. 2012. Elona quimperiana. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 
Pinu intsinis edo radiataren baso ustiapenetan, mozketa txanda batek irauten dituen 35-40 urteetan baso lan ezberdinak egiten dira. 10-15 urtetik behin mendira sartu beharra dago pinuak kimatzeko edo entresaka egiteko Eta askotan eskuhartze hauek tartean sortzen joan den bertako espeziez osatutako ohianpearen desagerketa ekartzen dute. Mozketa txandaren amaieran, pinuen azpian garatzen joan diren landaretza autoktonozko printza guztiak matarrasak erauziak izaten dira. Eta hurrengo landaketarako eginten den lurraren prestaketa, rozen bidez sasitza deuseztatzean datza, askotan lurzoruaren subsolado sakona eginez.

La explotación del pino insignis conlleva actuaciones en el monte durante los 35 ó 40 años que dura un turno de corta. Cada 10-15 años se entra en el monte para proceder a podar o entresacar. Muchas veces estas actuaciones conllevan la desaparición del sotobosque de especies autóctonas que se va desarrollando. El final del turno de corta con la tala a hecho o “matarrasa” generalmente se lleva por delante los retazos de vegetación autóctona que se van desarrollando bajo el dosel de pinos. La posterior preparación del terreno para la siguiente plantación se hace  eliminando la vegetación arbustiva mediante rozas y en muchas ocasiones se ha realizado un subsolado más o menos profundo del terreno.

Monocultivo forestal de pino insigne. Llodio.
Era honetako kudeaketak lur eremu zabaletan ingurunerako dituen eragin kaltegarriak anitzak dira: ur-dinamikaren aldaketa, hazi-bankuaren galera, lurzoruaren konpaktazioa, higadura…

Son muchas las consecuencias negativas para el medio ambiente que conlleva esta actividad sobre extensiones amplias de terreno como la alteración de la dinámica hídrica, la pérdida del banco de semillas, la compactación del suelo o la erosión.
Cortas a hecho.
Eta noski, landaketa egin aurretik, lurzoruaren prestaketarako lehen fase horretan, erauzi egin ditugu, bertako landaretzarekin batera, inguruneko baldintzetara ederki egokitutako lurzoruko mikrofauna zabal eta anitza: barraskilo, zizare, ehunzango, milazango, kakalardo, inurri, kilker, txitxar, kolenbolo… Eta mozketa txanda bakoitzeko, 35 urtetik behin, eraso bera sufrituko dute bai lurzoruak, baita basoak eta bere mikrofaunak ere.

Y por supuesto, en esta fase previa de preparación del terreno para la plantación, hemos eliminado, junto con la vegetación presente, una amplia y variada cantidad de microfauna del suelo adaptada a las condiciones del entorno: caracoles, lombrices, milpiés, ciempiés, escarabajos, hormigas, grillos, chicharras, colémbolos…, alteración que vamos a repetir con cada turno de corta, en el caso del pino insigne cada 35 años aproximadamente.

Esan beharra dago interbentzio hauek are indartsuagoak izan ohi direla eukalipto landaketetan, gure eskualdean ere apurka apurka zabaltzen ari direlarik.

Estas actuaciones son aun más intensas en las plantaciones de eucalipto, que poco a poco van ganando terreno en nuestra comarca.  

Cortas a hecho.
Kinper lagunak ez du xarma berezirik: txikia, ezezaguna, kolore ilunekoa, ez da jende guztiak izena jartzen dion espezie horietako bat. Eta hala ere, lurzoruko biomasaren gehiengoa bera bezalako izakitxo niminoek osatzen dute, biosferako materia eta energiaren fluxuen erregulazioan esku-hartze erabakigarria dutelarik. Materia organikoaren deskonposaketan erabakigarriak dira, bere mineralizazioa errazten bait dute, lurzorua nahasiz, aireratuz eta azken finean bere emankortasuna mantenduz. Kinper iheskorra eta bere lurzoruko bizilagunak gehiago eta hobeto balioetsi beharko genituzke.

El amigo Quimper es un animal que no ofrece un atractivo especial: pequeño, colores crípticos, desconocido, no es de esas especies emblemáticas a las que todo el mundo pone nombre. Sin embargo una gran parte de la biomasa del suelo la componen estos seres diminutos, conformando una compleja red de relaciones entre especies, que intervienen decisivamente en la regulación de los flujos de materia y energía de la biosfera. Su papel es decisivo para descomponer la materia orgánica y favorecer su mineralización y adición al suelo, removerlo, airearlo y en fin, mantener su fertilidad. Tenemos que valorar más y mejor al escurridizo Quimper y sus vecinos del suelo.

El escurridizo caracol de Quimper
Zein gertakari bitxiek ekarri zuten barraskilo zeltiar hau gaur egungo banaketara? Noiz geratu ziren isolaturik bere bi populazioak, bretoniarra eta kantauriarra? Gaitasuna izango du, Asterixek bere galiar herrixkan bezala, elkarren ondoko matarrasa jarraituei aurre egiteko? Edo iraungitze lokalak jasaten hasiko da guztizko iraungitze baten sarrera moduan? Hala gertatuz gero, ez da izango espezie soil baten galera, iparraldeko basoen sinfoniak bere melodien artetik bitxienetariko bat galduko du, eta biolina eta gaiten doinua betirako isilduko da gero eta urriagoak diren gure mendien lainoen artean.


¿Qué extraños designios llevaron a este caracol céltico a su actual distribución? En qué momento quedaron sus dos poblaciones, la bretona y la cantábrica, aisladas? ¿Podrá resistir, como Asterix en su aldea gala, a las matarrasas sucesivas ininterrumpidamente? ¿O estará abocado a una sucesión de extinciones locales preludio de una total desaparición? En tal caso, no solo se perderá una especie, la sinfonía de los bosques del norte perderá una de sus más curiosas melodías, el sonido de las gaitas y violines se ocultará para siempre entre las cada vez más escasas nieblas de nuestros montes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario