viernes, 27 de diciembre de 2019

Ocho años de blog. A hombros de gigantes. Zortzi urte blogarekin. Erraldoien bizkar gainean.


2012gn urteko urtarrilaren hasieran, Las Cañas-ko Natur Erreserban (Nafarroa) eta inguruko beste eremu batzuetan Arabako Lakorzanako aintziraren pareko, egun osoa hegaztiak ikusten eman eta gero, Naturayala blog hau zabaltzera animatu ginen aiararroi gure eskualdeak gordetzen duen ondare natural aberatsa erakusteko, hala nola aberastasun honen kontserbaziora bultzatzeko, sinestuta bait gaude bakarrik ezagutzen dena kontserbatu daitekeela. Asmoa genuen gainera, ingurugirorako kaltegarri ziren arazo eta egoeren salaketarako leihoa izan zedin, baita gure inguruneari buruzko ikerketa egitasmoak, liburu argitalpenak, hitzaldiak, dokumentalak… zabaltzeko.

A principios de enero de 2012, después de pasar todo el día observando aves en la Reserva Natural de Las Cañas (Navarra) y en otras zonas próximas como la laguna de Lacorzana (Álava), nos animamos a abrir este blog de Naturayala con la idea de mostrar a sus vecinos el rico patrimonio natural que alberga la comarca de Ayala y animarles así a la conservación del mismo porque estamos convencidos que sólo se conserva lo que se conoce. Además, queríamos que este blog sirviese como ventana de denuncia de problemas ambientales y publicitar charlas, documentales, publicaciones de libros o nuevos proyectos de investigación referentes a nuestro medio natural.Zortzi urte hauen ondoren, gure blogaren ekintza-eremuaren urria izan arren, eta jendetza erakarriko ez zituzten gaiak (ezta naturazaleen artean ere) aukeratu arren, 400 mila bisita baino gehiago izan ditugu ingurugiroarekin loturik dauden gai esparru zabala ukitzen dituzten 218 sarrera argitaratuz: Nerbioak jasandako isurketak eta arrainen heriotza masiboa, miru gorriei jarritako radio-transmisoreak, igel jauzkariaren kontserbaziorako eginahalak, Aiaran bakanak diren hegazti espezieak, harkaitz-txori edo elur txonta kasu, San Antongo baratze-saguzar koloniaren aurkikuntza, okil beltzaren etorrera Nerbioi Garaira, edo orkideo-loreen edertasuna. 

Después de estos ocho años y a pesar del reducido ámbito de actuación de nuestro blog y de elegir temas que sabíamos que no atraerían a multitudes ni siquiera dentro de este mundillo, hemos superado las 400.000 visitas tras publicar 218 entradas sobre una amplia variedad de temas medio ambientales: los vertidos al Nervión y la mortandad de peces, la colocación de radiotransmisores a varios milanos reales, los esfuerzos de conservación de la rana ágil, especies de aves raras en nuestra comarca como el treparriscos o el gorrión alpino, el descubrimiento de la colonia de murciélagos hortelanos en San Antón, la llegada del picamaderos negro al alto Nervión o la belleza de las flores de las orquídeas.Balio dezala sarrera honek bloga aberasteko datuak, argazkiak edo iruzkinak eskuratu dizkiguten guztiei eskerrak emateko, eta nola ez, baita guri jarraituz gaurdaino edukiak argitaratzera adoretu gaituztenei ere.

Sirva esta entrada para agradecer a todas las personas que nos han facilitado datos, aportado fotografías u oportunos comentarios que han enriquecido el blog, y como no, a todos aquellos que nos han seguido y animado a continuar publicando contenidos hasta la fecha.Sarrera honekin, ordea, ez dugu soilik blogari buruz hitz-egin nahi, baizik eta Aiaran natur eta kultur ondarea babestu nahian boluntarioki lanean diharduten talde eta elkarte guzti horiei aitorpena eta esker ona eman nahi diegu: Salvagoro, Aztarna, Adratan, Artziniegako museoa, Aunia… Baita goxotasun bereziz, hirurogeita hamar eta laurogei hamarkadetako bioaniztasunaren babesaren aitzindariak gogoratu, zeintzuk estatu osoan Depana, Andalus, Adega, Ansa redo Adenex bezalako talde historikoak sortu zituzten, bakarrik batzuk aipatzekotan. Araban ere, Gasteizen Gure Lur Txikia, Arianta Elkartea edo GEA, Arabako Talde Ekologikoa, sortu ziren, eta gure Aiaran bertan Mendiko Lagunak mendi taldeko Ekologia saila, eta Laudio Ekologista Taldea, Nerba aldizkariaren sortzailea.

Pero esta entrada no sólo es para hablar del blog sino que quiere ser también un reconocimiento a la labor realizada por todos aquellos grupos y asociaciones de carácter voluntario que trabajan en la defensa del patrimonio natural y cultural en nuestra comarca, como las asociaciones Salvagoro, Aztarna, Adratan, el Museo de Artziniega, AUNIA, etc. ; y de una manera especial, recordar a aquellos pioneros de la conservación de la biodiversidad de finales de los años setenta y ochenta que originaron en todo el Estado grupos históricos como Depana, Andalus, Adega, Ansar o Adenex, por citar alguno. En Araba, en Vitoria, surgieron grupos como Gure Lur Txikia, la Asociacion Arianta o el histórico G.E.A., Grupo Ecológico Alavés y en nuestra comarca la Sección de Ecología del grupo de montaña Mendiko Lagunak y el Laudio Ekologista Taldea editores de la revista “Nerba”.


2020 urte zoriontsua opa dizuegu, naturan izandako bizipen betegarritan oparoa.

Aprovechamos para desearon buen año 2020 lleno de buenas experiencias en la naturaleza1 comentario: