martes, 2 de febrero de 2016

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES - HEZEGUNEEN NAZIOARTEKO EGUNA

Este martes día 2 de febrero se ha celebrado el día mundial de los humedales que reivindica la importancia y el valor de estos ecosistemas como reguladores del ciclo del agua, reservorios de biodiversidad, fuentes de recurso hídrico, sumidero de carbono, valor estético y recreativo, etc.

Como humedales entendemos cualquier cuerpo o masa de agua permanente o temporal, de origen natural o artificial, de agua dulce, salobre o salada, como charcas, lagos, lagunas, turberas, pantanos, balsas o encharcamientos del terreno. 

Charca en Larrinzar (Orduña). Argazkia: Patxi Lasarte
Astearet honetan, otsailak bian, hezeguneen nazioarteko eguna ospatu da ekosistema hauen  garrantzia eta balioa aldarrikatzeko arlo anitzetan: ur-zikloaren erregulatzaile, bioaniztasunaren gordailu, ur baliabideen iturri, karbono sumidero, balio estetiko eta aisialdirako, etabar.

Hezegunetzat hartzen da edozein ur masa, iraunkor nahiz aldi baterako, jatorri naturala nahiz artifizialekoa, ur gazikoa, geza edo gazikarakoa, hala nola putzu, laku, aintzira, zokaiztegi, urtegi, urmael edo antzekoak.

Pozo Menerdiga (Sierra Salvada)
En nuestra comarca tenemos representaciones de estos ecosistemas aunque no tienen un carácter excepcional. Los humedales de origen natural en Aiaraldea son escasos. Destaca, sin duda, la laguna de Arbieto, conocida como “La Sima”, ubicada en Orduña. Se trata de una dolina inundada originada por la disolución de las sales de los yesos y arcillas de la zona y el posterior colapso de los materiales que los cubrían. Por su origen geológico, su morfología y característica ecológicas `podemos decir que es el humedal más valioso de nuestra comarca.

"La Sima" (Orduña)

Gure eskualdean baditugu ekosistema hauen adibideak, nahiz eta izakera apartarik ez izan. Jatorri naturaleko hezeguneak urriak dira Aiaraldean. Haien artetik zalantzarik gabe Arbietoko aintzira gailentzen da, “La Sima” bezala ezagutua Urduñan. Urak hartutako torka  bat da, inguruko buztinen  eta igeltsuen gatzen disoluzioz, eta berauek estaltzen zituzten gaien ondorengo kolapsoarengatik sortua. Bere jatorri geologikoagatik, bere morfologiagatik eta ezaugarri ekologikoengatik esan genezake gure eskualdeko hezegunerik baliotsuena dugula.

Arbietoko aintzira (Orduña)

Otros humedales destacados por su tamaño, importancia para el abastecimiento de agua, valor estético y recreativo son los embalses como Maroño u Olarte.

Olarteko urtegia Luiaondo eta Laudio artean kokatua

Bere tamaina, ur hornidurarako garrantzia, eta aisialdirako erabilpena nahiz balio estetikoengatik aipatu beharko lirateke ere Maroñoko eta Olarteko urtegiak.

"Pajareando" en el embalse de Maroño (Aiara)

La mayoría de los humedales de nuestra comarca son pequeñas charcas o balsas, de carácter temporal o permanente, creadas para uso ganadero. Las balsas y charcas de Sierra Salvada son buen ejemplo de ello.

Pozo de Las Escalerillas (Sierra Salvada)

Gure eskualdeko hezegune gehienak abelazkuntzarako sortutako putzu edo aintzira txikiak izan ohi dira, iraunkorrak nahiz iragankorrak. Salbadako putzu eta aintzirak adibide ederrak dira.
Pozo Lagos, Sojo (Aiara)
Los pequeños humedales de origen natural como encharcamientos temporales del terreno son más bien escasos ya que han sido en muchas ocasiones alterados o eliminados.

Encharcamiento del Aría de Larrinbe, (Amurrio)
Jatorri naturaleko hezegune txikiak, lurrean sortutako putzu iragankorrak bezalakoak, gutxi dira gure inguruan, askotan eraldatuak edo desagertaraziak izan direlako.

Encharcamiento de Zaldubitxi, Delika (Amurrio) Argazkia: Patxi Lasarte
Los humedales son ecosistemas de gran valor ecológico, nos aportan recursos y bienestar de manera que resulta necio maltratarlos y degradarlos como ocurre en ocasiones cuando se rellenan, desecan o contaminan. 

Mina de Tertanga (Amurrio), antigua explotación de yesos inundada. Argazkia: Patxi Lasarte

Hezeguneak balio ekologiko handiko ekosistemak dira, baliabide ugari  eta ongizatea eskaintzen digute eta ondorioz ergelkeria da beraiek kaltetzea eta degradatzea, kutsatzen, desekatzen edo eskombroz edo lurrez betetzen direnean bezala.

Maroñoko urtegia (Aiara)

Xabi

No hay comentarios:

Publicar un comentario