lunes, 28 de octubre de 2019

ALGAS EN EL EMBALSE DE MAROÑO. ALGAK MAROÑOKO URTEGIAN.


Hace unos días pudimos observar como las aguas del embalse de Maroño tenían un inusual color amarillento-verdoso fuera de lo habitual. Aparecieron una especie de manchas de color, en la superficie del agua que adoptaban formas caprichosas.

Pese a los rumores aparecidos en algún medio no se trata una mancha provocada por ningún vertido, son algas microscópicas que han crecido de manera “explosiva” y que dan lugar a esa coloración del agua. Estos crecimientos masivos puntuales de algas se denominan “blooms algales”Duela egun batzuk Maroñoko urtegiko urak ohiz kanpoko kolore hori-berdexka batez ikusi ahal izan genituen. Ur azaleran askotariko itxurak erakusten zituzten kolore orban moduko batzuk ageri ziren.

Komunikabideren batetan agertutakoaren kontra, ez da inungo isuririk sorturiko zikingunea. Gertakari horren jatorria alga mikroskopikoen izugarrizko ugaritzeari zor zaio, uraren koloratze hori sortzen dutena. Aldizkako ugaritze masivo  horiek “algen bloom”-ak bezala ezagunak dira.Bloom algal en el embalse de Maroño a principios del mes de octubre de 2019

La presencia de blooms algales es síntoma de eutrofia en las aguas de las masas de agua quietas como el embalse de MaroñoLas colonias de algas generan formas caprichosas 


Cogimos una muestra de agua y la llevamos a inspeccionar a la lupa binocular. Si bien la calidad deja bastante que desear, hemos podido sacar algunas fotos de las algas, que pertenecen al grupo de las cianofíceas o cianobacterias, previsiblemente al género Microcystis. Son organismos unicelulares que se agregan formando colonias visibles casi a simple vista, con formas esféricas o irregulares. Hay especies del género Microcystis que pueden generar metabolitos secundarios que, en algunas ocasiones, pueden ser tóxicos para los otros organismos de los ecosistemas. Las toxinas que segrega Microcystis es  la microcistina. En los blooms algales suele intervenir un número limitado de especies.

Ur lagin bat hartu eta lupa binokularraz aztertu genuen. Algen argazki batzuk ere atera ditugu, nahiz eta kalitate eskaxekoak izanda zianofizea edo zianobakterioen taldekoak direla esatera eraman gaituztenak, Microcystis generokoak ziurrenik. Izaki zelulabakarrak dira, begi hutsez ia ikusi daitezken multzoetan pilatzen direnak. Microcystis generoko hainbat espezie toxinak isuri ditzakete, mikrozistina bezalakoa. Algen bloom horiek, espezie kopuru mugatuen kontua izan ohi dira.Muestra de agua recogida en la superficie del embalse de Maroño 


Análisis de la muestra de agua recogida en Maroño a la lupa binocular 

Las algas cianofíceas se agregan en colonias que son visibles casi a simple vista 

Aunque la calidad de la fotografía es mala se pueden observar las colonias de algas cianofíceas que forman agregados de formas circulares   

Colonias de algas del género Microcystis


¿Es normal que ocurra esta proliferación tan elevada de algas microscópicas que llegan a hacerse visibles a simple vista y parecer polvo o pintura derramada sobre el agua?

Es normal si se dan las condiciones para ello. En masas de agua quietas como los embalses o los lagos, con elevada temperatura del agua y donde se acumula una elevada cantidad de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, se dan las condiciones idóneas para que se produzca este crecimiento desmesurado de cianobacterias.

Este verano e inicio del otoño tan calurosos han elevado la temperatura del agua. En verano y hasta entrado el otoño en los embalses hay una capa superficial de agua caliente y una capa más profunda de agua más fría. Estas dos capas de agua no se mezclan hasta entrado el invierno con la bajada de las temperaturas, la llegada de las lluvias y el aumento del volumen del embalse. Es en esta capa superficial con incidencia directa de la luz solar, elevada temperatura y elevada concentración de “comida” para las algas donde se crean estas condiciones idóneas para su crecimiento. A estas condiciones de elevada presencia de nutrientes en el agua se le denomina eutrofización de las aguas.


¿Y por qué hay tanta comida (nutrientes) en Maroño? Para responder a esto tenemos que mirar hacia la cuenca vertiente al embalse, que son los terrenos por donde circula el agua antes de llegar al mismo. Nos encontramos en un ámbito rural, con escasa población y sin industria que genere vertidos contaminantes. La importante cabaña ganadera allí existente y su gestión puede ser un factor importante a tener en cuenta. Sería necesario un análisis en profundidad llevando a cabo una investigación prolongada en el tiempo de cómo son las características de las aguas que llegan al embalse y como funciona el ecosistema del pantano a lo largo del año.

Ohiko eta arruntatzat hartu behar al dugu holako alga mikroskopikoen ugaritze izugarria, hainbesterainokoa begi hutsez antzeman daitekena eta ur gainean isuritako hauts edo margoaren antza daukana?

Egia esan arruntatzat hartu dezakegu horretarako baldintzak ematen direnean. Urtegi edo aintziretako ur masa geldoetan, ur temperatura altuak eta nutriente kopuru handiak elkartzen direnean, fosforo eta nitrogenoa bereziki, baldintza egokiak izango ditugu zianobakterioen ugaritze izugarri hau gertatzeko.

Udarak eta udazken hasiera honek, hain beroak, uraren temperatura igoerazi dute. Udaran eda udazkena ondo sartu arte, urtegietan bi ur geruza sortzen dira, kanpoaldean bata beroa, eta sakonago beste geruza bat ur hotzagoaz osatua. Bi ur geruza hauek ez dira nahasten negua iritsi arte, tenperaturen beherakada, euriteak eta urtegiaren ur emariaren handitzea sorraraziz. Azalerako ur geruza honetan ba, non eguzkiaren argia zuzenean jasotzen den eta tenperatura beroak nahiz algentzako “janari” ugari elkartzen diren, emango dira algen ugaritzerako baldintza egoki horiek. Uretan nutrienteen kopuru ugariko egoera horiei uren eutrofizazioa deitzen zaie.

Eta zergatik hainbeste janari (elikagaiak ) Maroñon? Galdera hau erantzuteko, urtegi inguruko arroa begiratu baino ez dugu egin behar, urtegira iritsi aurretik urek zeharkatzen dituzten lurrak. Landa lurrak dira, populazio eskaxekoak eta industriarik gabekoak; hango milaka abelburuek eta haien kudeaketa zerikusia izan daiteke egoerarekin. Beharrezkoa antzematen da ikertketa sakona burutzea denbora luzera jakiteko nolakoak diren urtegira iristen diren urak eta nola funtzionatzen den urtegiko ekosistema urtean zehar.

La proliferación de las algas genera una dificultad añadida para los sistemas de potabilización del agua dado que la ingente cantidad de materia orgánica que supone su presencia debe ser eliminada para abastecer un agua de calidad. Cuando ocurren episodios de este tipo es importante intensificar el control en el agua del embalse origen del abastecimiento de Aiaraldea para conocer la evolución del bloom. Los costes económicos para depurar adecuadamente el agua del embalse aumentan, lo que se repercute en el bolsillo de las personas usuarias.

El bloom algal ha ido remitiendo con el paso de los días y en cuanto empiecen las precipitaciones con abundancia desaparecerá por completo. Cuando las condiciones se vuelven a dar, tanto de alta temperatura, bajas precipitaciones y entrada de nutrientes al embalse volveremos a ver las aguas de Maroño teñidas de ese característico color. La temperatura y la precipitación no dependen de las personas, la entrada de nitrógeno y fósforo, “comida”, al embalse sí, al menos en parte, por lo que la mejora en la gestión de las explotaciones ganaderas que han alcanzado un grado de intensificación elevado se antoja necesario. 

Algen ugaritzeak zailtasun gehigarri bat suposatzen du ura edangarri bihurtzeko sistementzat, kalitatezko ura izateko materia organiko guzti hori kendu behar baita. Aiaraldeko ur horniduraren jatorria den urtegian uraren kontrola areagotu beharko litzateke bloomaren bilakaera ezagutzeko. Ura ondo araztearen koste ekonomikoak areagotuko dira, erabiltzaileen patriketan nabarituz.

Egunak pasa ahala, algen bloom-a arintzen joan da, eta lehen eurijasak botatzean erabat desagertuko da. Bainan urtegian baldintzak berriz gertatzen direnean, tenperatura beroak, euri eskaxia eta elikagai pilatzea, orduan Maroñoko urak kolore berezi hortaz tintaturik ikusiko ditugu berriz. Prezipitazio eta tenperaturak ez daude gizakien menpe, baina “elikagaien sarrera” urtegira, hau da, nitrógeno eta fosforoaren ekarpena, bai, hein batean behintzat. Ondorioz, intentsifikazio handia eskuratu duten nekazal ustiapenen kudeaketetan hobekuntzak ematea beharrezkoa ematen du.No hay comentarios:

Publicar un comentario